Kan vi gi opp medmennesker?

Regjeringens rusutvalg ønsker å gi heroin til de tyngste misbrukerne.  Et forslag som stiller store spørsmål i mange retninger. http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10008894

Jeg er muligens litt naiv. Muligens skriver jeg mot bedre vitende. Mine skriverier i sakens anledning vil sikkert kunne bli sablet ned av eksperter og rusmisbrukere. Jeg har aldri prøvd heroin og kommer aldri til å være i nærheten av stoffet.  Det nærmeste jeg kommer tyngre stoffer er en fetter som døde av overdose og etterlot seg fire barn. En tragisk hendelse som rystet hele familien, meg selv inkludert.

På den ene siden er heroinavhengighet en psykisk lidelse.  En lidelse som i en viss grad kan behandles med medisiner med substitutter som Metadon og Subutex.  Det er overdosene og blandingsmisbruket som dreper og ikke nødvendigvis heroinen i seg selv.  Siden heroin i dag er illegalt er sjansene for å få i seg stoff som ikke er rent gjennom sprøyter som muligens ikke er helt rene heller store. Det at stoffet er illegalt bidrar dermed i seg selv til antallet overdoser og overdosedødsfall.

Da må det være bedre å få stoffet fra staten i kontrollerte former. Mange hevder dette og hevder også at brukerne får et bedre liv. De trenger ikke kjøpe tvilsomt stoff på gata og kan i stor grad bidra til at kriminalitetstallene går ned i samfunnet.  Men er ikke det litt for enkelt? http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008924

Heroinavhengighet er som tidligere sagt en sykdom. Men den rammer mange i samfunnet. Ikke bare de som misbruker stoff. Narkomani rammer familier, venner og alle som befinner seg i misbrukerens nærhet Er det da riktig å behandle mennesker med stoffet som i utgangspunktet gjorde dem syke?  Skal staten bidra til å opprettholde en syk tilstand?  http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/-leger-skal-faa-gi-heroin-3228311.html

I følge NRK har utvalget konkludert med at de ulike hjelpetilbudene snakker for dårlig sammen og at psykiatrien svikter de tyngste misbrukerne.

At ikke rusomsorgen snakker sammen er neste et like gammelt refreng som belemrer gamle Smokie-sanger. Ingen av oss trenger spesialkompetanse for å slå fast at store deler av denne virksomheten ikke virker.  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10001520

Men er det god nok grunn til å gi opp? Er det en god nok grunn til å etablere en statsstøttet heroinlanger- virksomhet på ruinene av feilslåtte hjelpetiltak?

Kanskje skulle vi bruke ressurser og tid på å få hjelpetiltakene til å snakke sammen.  Kanskje vi som samfunn skulle presse kompetente mennesker til dialog og til å samle seg i krigen mot narkotika. Kanskje vi burde tvinge psykiatrien til å ta seg av de tyngste misbrukerne på en bedre måte. Kanskje det er for enkelt å bare gi opp de narkomane som også er medmennesker.

Den enkleste måten å kvitte seg med et lovbrudd er å gjøre det lovlig. For enkelt spør du meg.

Reklamer
Explore posts in the same categories: Samfunn

13 kommentarer den “Kan vi gi opp medmennesker?”

 1. stoppnarkokrigen Says:

  Det er dagens politikk som er for enkel, som skjærer alle brukere – både de med problemer og de som ikke har det, og alle stoffer over en kam, og kriminaliserer det hele. I stedet burde man behandle stoffene forskjellig avhengig av hvilke egenskaper de har.

  Dette er det Transform Drug Policy foundation foreslår:

  http://drogriporter.hu/en/afterthewar

 2. Mircha Says:

  Har vi ikke prøvd å forbedre disse såkalte hjelpetiltakene i årevis, til ingen nytte allerede?
  Om en som er avhengig av heroin har valget mellom å gå til en lege for å få satt en kvalitetssikret dose under kvalifisert oppsyn eller å henge på plata, bryte seg inn i biler og kjøpe skittent stoff av kriminelle, hva tror du han vil velge?
  Utdeling av heroin har vært utprøvd og er satt i gang i flere andre land, med veldig gode resultater, og gir den avhengige muligheten til å kunne leve et litt mer normalt og verdig liv.

  «Den enkleste måten å kvitte seg med et lovbrudd er å gjøre det lovlig. For enkelt spør du meg.» sier du.

  Man må huske på at ved å gjøre det lovlig kvitter man seg ikke bare med ett lovbrudd, men man begrenser også annen kriminalitet som en avhengig kan måtte utføre for å finansiere forbruket, og man stopper pengestrømmen til kriminelle bakmenn.
  En annen ting er at også rekruttering til heroinmiljøet vil begrenses, da veldig få kriminelle gidder å investere penger i å importere og selge heroin som brukerne kan få gratis hos en lege.

  Den narkotikapolitikken som Norge har ført i så mange år har rett og slett ikke fungert, og det er flott at noen endelig tør å tenke nytt!

 3. Charlie Says:

  Man har jo prøvet alle mulige behandlingsmetoder, men det virker bare ikke på de mest utsatte. Junkiene sier selv at de blir ruset bare med det samme, etterpå blir de bare normale. Og får de ikke «medisinen» blir de så syke at de nesten dør av det. Synes de stakkars folk skulle få det her de ikke kan unnvære. Så fikk de ro og tid til og bli motivert til og kanskje klare og stoppe. Og hvis de ikke kan, hva så ? Der finnes mange mennesker i samfunnet som er syke, og går på sterke medisiner, og kan ikke arbeide. Hvis det ikke nytter og avenne noen, så er det uansett bedre at de kan få lortet rent og under kontroll, enn at de skal dø av en overdose rottegift på et offentlig toalett.

 4. simonfur Says:

  Vet du ka? Skal du avfeie alt med at det er litt for enkelt. Ja, heroin er ikke bra, men det er ikke derfor det ikke skal gies ut. Les litt bedre dokumentasjon, som dette http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minerva.as%2F2008%2F12%2F04%2Fheroinutdeling-virker%2F&h=095bd Å bruke slike fjonge titler som kan vi gi opp de narkomane viser bare hvor lite du bryr deg om de som sliter. Dette tilbudet er ikke bare til de, det er og til nye som har havnet ut på kjøret…rett og slett fordi det ødlegger gatesalget, som blant annet består av at gamle slitere nyrekrutterer folk for å få råd til sin egen dop. Dette er en av tingene utdeling av heroin ødlegger. Problemet igjen er at en del tror at det ikke bare hjelper å dele ujt heroin. En må og fokusere på de andre tilbudene, som inviduell oppfølging…også er det ikke alle avhengige som kan avruses å få et verdig liv igjen. De må vi la få et verdig liv som mulig. Og det får de ivhertfall ikke av å tigge og stjele.

  • fhjpeder43 Says:

   Hadde jeg ikke brydd meg om de som sliter så hadde jeg ikke giddet å skrive innlegget. Jeg stiller spørmsål om det å gi ut heroin til narkomane er den beste måten å hjelpe de på. Når ikke hjelpeapparatet snakker sammen og ingen presser dem til å gjøre det er spørsmålet om samfunnet virkelig prøver nok å bli kvitt narkotikaproblemet. Da er det litt for enkelt å dele ut stoffet.

 5. per_kris Says:

  Et slikt tema er vanskelig uanz, og det er en «drøss» av meninger, både hos diverse ekspertgrupper og oss leg-folk. Jeg kjenner noe til rusmiljøer fra egen erfaring, selv om jeg alltid har greid å ha kontroll for min egen del. Men de fleste av mine venner fra «den tiden» er døde idag. Men nok om det.

  Det finnes flere forskjellige håndterings- og behandlingsmetoder. Med «håndtering» mener jeg metoder som ikke «helbreder», men som mer fungerer som «forbedrer». Og «heroin behandling» mener jeg kan kalles nettopp dette.
  Rusavhengige er IKKE en homogen gruppe, og slik som endel eksperter (med skylapper) ser på slike …. ja, det gjør problemet for de rusavhengige værre.

  En av forutsetningene er at man får en individ-tilpasset behandling, og der kan «herion behandling» være ett av de initielle virkemidlene i den lange (og tunge) veien til et rusfritt og fullverdig liv.
  Dette handler både om aksept og respekt for mennekser som allerede «ligger nede», samt være åpen og uten fordommer når man ser etter alternative løsninger.

  • fhjpeder43 Says:

   Gode poenger. jeg har behov for å presisere noe. Jeg er ikke nødvendighvis i mot behandlig med heroin. Jeg stiller spørsmål med argumentasjonen til utvalget. De begrunner standpunktet med et hjelpeapparat som ikke snakker sammen. Det virker ikke som om det i det hele tatt er gjort forsøk på å få dem til å snakke sammen. Dersom man gir opp å få hjelpeapparatet til å fungere gir man også opp de narkomane. Stoffmisbrukere er ingen homogen gruppe og de trenger individuell behandling. Det er mulig at også noien trenger heroinbehandling. Men det må vurderes svært kritisk i hver enkelt tilfelle.

 6. huff Says:

  Jeg var heroin avhengig i årevis, jeg er nå i gang med å slutte på Subutex,og har vært rusfri noen år. Det folk må forstå, er at Heroin er en medisin som alle andre medisiner. Ingen ond mann har tenkt ut dette stoffet. Det er veldig likt morfin, men går direkte gjennom noe som heter «blood-brain barrier» og derfor fungerer fortere. Dette er den viktigste grunnen til at stoffet er foretrukket. Ikke bare blir man avhengig av stoffet i seg selv, men den raske effekten. Metadon fungerer også som Heroin i stor grad, og er begge «fullagonister». Å være fullagonist for et stoff, betyr at det dekker reseptorene i nervecellene fullt, og dermed gir optimal effekt. Subutex er partiellagonist(dekker reseptorer delvis), og dermed blir pasienten ikke ruset, men i de fleste tilfeller heller ikke abstinent.
  Det Subutex, og Metadon har felles, som ikke heroin og morfin har, er det at effekten av en dose varer mye lengere. Som dere forstår ut ifra hva jeg har skrevet, er dette grunnen til at Subutex/Suboxone(buprenorfin) er foretrukket som preparat.
  Problemet med dette stoffet, er at det ikke kan hjelpe en person godt nok, hvis denne personen har store nok psykiske og fysiske problemer. Subutex har ikke stor nok dempende, og smertelindrende effekt. Det tar også tid før effekten fungerer. Herion har større overdosefare, men i kontrollerte former, vil ikke dette være et problem. Heroinen vil også være helt ren som et annet farmakologisk preparat.

  Jeg synes dette er et vanskelig spørsmål selv, men det er ikke å gi opp mennesker. Hvis man mener det, burde man ha ment det siden 90-tallet. Substitusjons behandling har vi drevet med over 20 år i Norge. Heroin er bare et mye styggere ord kulturelt sett! Det er det viktig at man forstår. De fleste blir ikke noe særlig mer funksjonelle på Subutex, eller Metadon, så lenge heroinen har kontrollert inntak.

 7. huff Says:

  Det er mange problemer ved å gi heroin, men også mange ved å ikke gi. Problemene er like ille. Den eneste forskjellen for folk flest, er at man har bedre samvittighet ved å moralisere, men narkomane sine liv blir ikke endret av den grunn. Er man hekta nok, hjelper ingenting. Husk at heroin er et symptom på problemer, ikke problemet i seg selv. Har man et alternativ til lykke, klarer man å slutte som meg. Mennesker som har blitt voldtatt, og banka opp hele livet, trenger faktisk sterk demping av følelser, tro det, eller ei. Jeg har hittil ikke møtt et lykkelig menneske i psykiatrien som får behandling for et helt liv i smerte. De bare eksisterer. Så kan vi gi de Subutex, og Metadon, da kan vi også gi de Heroin. Brukerne vil se helt like ut i kontollerte former, med penger til mat og husly. Et problem vil være at en del vil hige etter Heroin i en situasjon hvor de ikke kan ta et fornuftig valg. Samtidig er det kanskje litt lettere å slutte på Subutex for de fleste.

 8. huff Says:

  en ting til: Alkohol er lovlig, og mange fler mennesker, og familie blir ødelagt av det. Det er de samme menneskene som blir avhengige, det krever bare psykiske/fysiske problemer. Alkohol er bare mindre synlig, og uskadelig gjort i samfunnet, fordi mange klarer å holde seg til moderate mengder. Har du et stort nok problem, vil du ruse deg uavhengig av stoff. Ja, heroin er mye tyngre, og mer avhengighetsskapende, men ikke vanskeligere å slutte med, og der er det virkelige problemet. Med heroin klarer man hvertfall ikke å skjule problemene lenge. Det kan man med alkohol, og dermed blir problemene større før de blir sett , og tatt tak i. Ergo; man må hjelpe folk å hjelpe seg selv, uavhengig a stoff. Alle stoffene(symptomene) ødelegger like mye hvis problemet er stort nok, men man velger å tro at alkoholikere er mye bedre fordi det kan ramme den beste.

 9. huff Says:

  Enda en ting til: Personlig har jeg kommet til en punkt hvor jeg ikke vil ha noen kjemiske farmakologiske stoffer i kroppen, med mindre jeg blir uforutsett syk, og ikke har noe alternativ. Jeg brukte nesten ti år på å komme meg helt av rus, frem og tilbake. Nå rører jeg ikke alkohol engang. Alle har ikke den styrken i seg. Jeg har hatt en privilegert oppvekst, og har mye støtte rundt meg. Samtidig har jeg utdannelse. Den største feilen ikke-heroin avhengige gjør, er å tro at de klarer å forestille seg hvor vanskelig det er å slutte, indirekte, ved å si noe som «tving de». Dere må forstå at mange av disse menneskene har problemer som ikke kan løses godt nok. De har ikke noe verdig alternativ «etter» behandling, hvis det skulle fungere for noen! Alt ligger i ruiner, fra familie til venner, og det siste de klarer er å skape et liv fra scratch, noe vi alle bruker 100% av tiden vår på. Vi må vurdere hvert enkelt tilfelle grundig, og alvorlig før man tar avgjørelser for hver enkelt. Samtidig gi et alternativ til lindring i form av LAR medikamenter, i påvente av svar. De må også følges opp hele veien, og de må bli inspirert til å gi livet en sjanse av folk som er trent til å inspirere. Inspirasjon er viktig. Å klare å inspirere noen mens de er i helvete er en kunst, og akkurat hva vi trenger for alle syke som vil ta imot tilbudet.

 10. norskgoy Says:

  Erfaring, eller empiri gir svaret egentlig;

  Vi som samfunn, dvs vesten for det meste, har prøvd kriminalisering i over 40 år. Og hva er resultatet? En enda større bruk av heroin og andre stoffer enn da de kom.

 11. Hege Says:

  Jo, det er my både for og imot dette prosjektet. Et viktig aspekt med å tilby heroin gjennom staten, er faktisk at det også er med på å bekjempe det illegale markedet – med dets ringvirkninger av ulik kriminallitet, og som jo er roten til alt vondt.

  Og når det gjelder enkeltindividet, rusmisbrukeren, så er jo hovedfokuset på å forsøke avvenning. Men av og til er det ren utopi å forvente at hver misbruker kan avvennes. Ihvertfall innenfor et gitt tidsrom. Jeg synes at disse også har rett til å leve, og heller vel mest for dette prosjektet.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s


%d bloggere like this: