Inni er vi like?

Det er politisk korrekt å snakke om integrering i debatten om våre nye landsmenn. Og det er påfallende at så mange bruker et utrykk så blottet for faktisk innhold.

I tre skoler i Oslo er det ingen av førsteklassingene til høsten som er etnisk norske. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10009395 . Somaliske mødre på Tøyen fortviler. De er bekymret for at barna deres ikke blir integrerte uten norske skolekamerater.

Samtidig har de det motsatte problemet på vestkanten i Oslo. Der savner de innvandrerbarn i førsteklassene. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10009395

Mange nordmenn i nasjonen Norge tar til orde for integrering. Noen mener det er greit at innvandrerne snakker norsk, mens de mest ekstreme ikke gir seg før somalierne stapper i seg smalahove og komler ikledd lusekofte og nisslue, mens de stever på øst- Sogndals. Mange meninger om integrering altså. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008482

I deler av Oslo er det områder med mange innvandrere. Områder hvor innvandrerne dominerer gatebildet, butikkene og skolene. Det er mer vanlig å se en hijab på Grønland enn det er å se en bunad. Dette irriterer mange etniske nordmenn som mener at innvandrerne tar over landet. Det irriterer også at mange innvandrere ikke kan norsk godt nok og ikke ønsker å ha kontakt med etniske nordmenn. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=593609

Da Nordmenn innvandret til USA var de ikke så veldig opptatt av å lære seg de ulike indianske språkene, De var heller ikke så opptatt av amerikansk mat eller det som fantes av amerikanske kultur. De klumpet seg sammen og var mest opptatt av hverandre. Minesota ble en av områdene som ble veldig skandinavisk og hvis du tar deg en tur på brygga i Seattle kan du risikere å høre Haugesundsdialekt. Store byer som New York har bydeler og områder for de forskjellige etniske gruppene.

For en tid tilbake så jeg en dokumentar om pensjonerte nordmenn som bor i Spania eller tilliggende herligheter. De personene som ble intervjuet her kunne ikke spansk. Selv om de bodde i landet mesteparten av året. De handlet på egne butikker hvor de hadde norsk mat og naboene var utelukkende norske. De hadde minimalt med kontakt med de «etniske spanjolene» og var heller ike spesielt interessert i det.

Det er menneskelig og normalt å søke sammen med likesinnede. Det er derfor ikke spesielt eller unikt det som skjer i Norge. Det beyr ikke at vi skal slå oss til ro med det. Det er også forståelig at foreldre er redd for klasser de ikke finnes andre nordmenn i på skolene, men vi taper som nasjon hvis det skal forbli slik. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10009398

Norge nasjonen trenger innvandring. Dersom vi skal overleve som nasjon trenger vi impulser utenfra og vi trenger og ta resten av verden inn over oss. Våre barn har mye større sosiale utfordringer enn oss De trenger å kunne kommunisere på helt andre nivåer enn foreldrene trengte. For 40 år siden holdt det med noen grynt bak en låve. Det holder ikke lenger. Vi kommer ikke halvveis ut av fjøset en gang dersom vi ikke slutter å skule.

Innvandrere har et ansvar for å lære seg norsk hvis de skal bo i landet. Der har et ansvar å lære seg norske lover og regler. Men vi har også et ansvar for hvordan vi møter dem og ønsker dem, For vi trenger innvandrere like mye som de trenger oss.

For en tid tilbake var det en stasborgerseremoni i Drammen. Mennesker fra mange nasjoner ble norske den dagen. De frammøtte sværget troskap til Norge. Ingen etniske nordmenn har noensinne gjort det.

Reklamer
Explore posts in the same categories: Samfunn

19 kommentarer den “Inni er vi like?”

 1. CupCake Says:

  Nå er det ikke egentlig snakk om voksne mennesker da, nå er det snakk om at barn som har godt av å bli integrert via skolen ikke får mulighet til det fordi det ikke er noen etniske normenn der.
  Brodern slutta på skolen for et par år siden og tok friår når han fant ut at han var eneste Norske i klasses sin (dette ver videregående da) men – grunden til at han gjorde det var ikke fordi han hadde noe imot Norges ny landsmenn.. for det har han ikke, men de brydde seg ikke om han.. han gikk der i nesten to måbeder uten at NOEN ville snakke med han utenom det de måtte i klassen.. Det er DET som er problemet.. og det kan være problem BEGGE veier..

 2. Motvekt Says:

  Ironisk å gi et spark til politisk korrekthet, når du selv uttaler deg politisk korrekt fra start til ende. Et lite klippe sitater nedenfor for å illustrere mitt poeng:

  «Mange nordmenn i nasjonen Norge tar til orde for integrering. Noen mener det er greit at innvandrerne snakker norsk, mens de mest ekstreme mener at NORDMENN SKAL TILPASSE SEG INNVANDRERNE.»

  «I deler av Oslo er det områder med mange innvandrere. Områder hvor innvandrerne dominerer gatebildet, butikkene og skolene. Det er mer vanlig å se en NIQAB på Grønland enn det er å se en bunad.»

  «Da Nordmenn innvandret til USA var de ikke så veldig opptatt av å lære seg de – MER ENN 150 (RUNDT 800 I NORD & SØR AMERIKA) – ulike indianske språkene, De var heller ikke så opptatt av amerikansk mat eller det som fantes av amerikanske kultur – ETTERSOM DET IKKE FANTES NOE ENSRETTET KULTUR -. De klumpet seg sammen – DER DET VAR LITE MENNESKER OG LEDIG LAND – og var mest opptatt av Å SKAPE VERDIER FOR Å OVERLEVE. Minesota ble en av områdene som ble veldig skandinavisk og hvis du tar deg en tur på brygga i Seattle kan du risikere å høre Haugesundsdialekt – MEN DETTE ER EKSTREMT USANNSYNLIG ETTERSOM NORSK-AMERIKANERE TIL HØY GRAD ER BÅDE SPRÅKLIG OG KULTURELT AMERIKANSKE -.»

  «For en tid tilbake så jeg en dokumentar om pensjonerte nordmenn som bor i Spania eller tilliggende herligheter. De personene som ble intervjuet her kunne ikke spansk. Selv om de bodde i landet mesteparten av året. De handlet – MED PENGER OPPTJENT I NORGE – på egne butikker hvor de hadde norsk mat og naboene var utelukkende norske. De hadde minimalt med kontakt med de «etniske spanjolene» og var heller ike spesielt interessert i det – ETTERSOM ELDRE HAR VANSKELIG FOR Å LÆRE SEG NYE SPRÅK OG SPANJOLENE BYGGER TURISTOMRÅDER DET ER RELATIVT RIMELIG Å KJØPE SEG INN I -.»

  «For en tid tilbake var det en stasborgerseremoni i Drammen. Mennesker fra mange nasjoner ble norske den dagen. De frammøtte sværget troskap til Norge. Ingen etniske nordmenn har noensinne gjort det – ETTERSOM ETNISKE NORDMENNS LOJALITET TIL FEDRELANDET ER IMPLISITT, MENS DE ALLER, ALLER FLESTE INNVANDRERE HOVEDSAKELIG KOMMER FOR Å FÅ DET BEDRE ØKONOMISK OG MANGLER DENNE FØLELSEN TIL STOR GRAD.»

  Ser du hva jeg gjorde der?

  • fhjpeder43 Says:

   Interesant innlegg.
   Jeg har lyst til å svare på noen av påstandene. Du sier de mest ekstreme mener «Nordmenn skal tilpasse seg innvandrerne» . Det mener ikke jeg, i hvert fal ikke ensidig. Jeg mener det er enhvers innvandrers plikt å lære seg språket til det landet de bosetter seg i. Dernest må de selvfølgelig følge landets lover og vise respekt for landets kultur og tradisjoner. Det gjelder også nordmenn som bosetter seg i andre land. Men dersom vi skal lykkes med integreringen og være en seriøs aktør på den internasjonale arene må vi også se på hvordan vi møter nye landsmenn. Det handler om at vi må tilpasse oss hverandre og ikke at en gruppe ensidig må tilpasse seg den andre.
   Når det gjelder eksempelet fra USA er det satt på spissen. Jeg brukte det for å vise et poeng. Nemlig at mennesker har en tendens til å samle seg rundt andre med samme etniske opprinnelse, uten veldig stor interesse for å integreres. Nordmenn i USA gjorde i prinsippet det samme som invandrere til en viss grad gjør i Norge. Jeg evt det finnes over 150 forskjellige indianerspråk i USA, men ikke på de områdene nordmennene bosatte seg. Det som skjedde med urbefolkningen i USA er et ypperlig eksempel på hva som skjer hvis ikke to folkegrupper klarer å tilpasse seg hverandre.
   Det samme gjelder eksempelet med nordmenn som flytter til Spania. At eldre har vanskeligheter med å lære seg språk er en påstand som står for din regning. Det finnes mange oppegående pensjonister som bruker tiden til å lære seg språk og gjør det på en glimrenden måte. Det er mer et spørsmål om vilje. Hvor pengene de bruker kommer fra er uvesentlig i denne sammenhengen Dersom vi skal forlange respekt fra de som gjester vårt land bør vi vise respekt når vi gjester andre land også. Det er nordmenn lite flinke til synes jeg.
   Du påstår også at lojaliteten til eget land er implisitt blandt etniske nordmenn. «De aller aller fleste kommer til Norge for å få det bedre øknomisk» sier du også.
   Det er mange som kommer til Norge for å få det bedre. Blant annet er det mange svensker som jobber i Norge. Både fordi de tjener bedre og fordi det er stor arbeidsløshet i Sverige. De fleste innvandrere jobber. De tar hva som helst for tjene penger og mange av dem gjør en god jobb i jobber nordmenn helst ikke vil ha. Det finnes også snyltere og mennesker som utnytter et system med mange smutthull. Det er ikke bra for noen, enten de er etnisk norske eller innvandrere.
   De innvandrerne som møtte opp i Drammen har jobber og bidrar i stor grad i samfunnet både som skattebetalere og på andre måter. De jeg snakket med var stolte av å bære det norske passet. Da er det stas å være etnisk norsk.

 3. Calle Says:

  Det vi ser nå er at den rød/grønne bastionen med dets tilhengere sakte men sikkert er i ferd med å kveles i sin egen politiske korrekthet. Den utakt som politikerne har med resten av den norske befolkningen kommer snikende sakte men sikkert innover det politiske landskapet. Spørsmålet er bare om Stoltenberg og Co er i stand til å foreta et taktskifte til å være på linje med nordmenn flest, i tide før vi evt, får en Frp/Høyre regjering. Norsk kultur og identitet er overhodet ikke tjent med snillisme og jatting. Innvandrere må begynne å få forståelse av Norsk kultur FØR nordmenn skal åpne seg for deres kultur,,det er tross alt de som er våre gjester. Ingen er tjent med at nordmenn skal føle seg som gjester i sitt eget land,,,sånn er det bare!!!!

 4. Hans Says:

  «Somaliske mødre på Tøyen skole fortviler. – Hvordan skal barna våre bli integrert, spør de».

  Hvis jeg bodde i et fremmed land og min familie sin fremtid lå i dette landet hadde jeg uten tvil sørget for at barna mine ble mest mulig integrert i landet fremtiden lå i.

  Disse fortvilte mødrene trenger jo ikke bo i et område med 95% utlendinger.

  Jeg tror dette er en stor forskjell på kulturene. I vesten er vi svært opptatt av neste generasjon og satser mer på kvalitet enn kvantitet.

 5. Christian Says:

  Ja, det er godt mulig at vi trenger innvandring, Finn Hjalmar.

  Men trenger vi somaliere og andre fremmedkulturelle?

  Europa er full av arbeidsledige polakker, litauere, tyskere osv. Det er disse menneskene, med omtrent samme kulturelle ballast som oss selv, vi burde ønske velkommen til vårt land!

 6. Lise Says:

  Kan de ikke flytte på seg da? Enig med Christian. Vil mye heller ha mennesker fra vanskeligstilte europeiske land. Syns det burde være slik at folk burde bare flytte på seg til de landene som er villig til å hjelpe og som ligger nærmest deres opprinnelsesland.

 7. Hvorfor Says:

  Jeg forstår ikke hvorfor Norge bare dropper innvandring fra Somalia , Irak , Pakistan , Afghanistan de landene utgjør hovedsaklig majoriteten av innvandrere fra ikke vestlige land vi får , og de landene som er så og si i konflikt\ruiner de vil aldri passe inn blant oss så vil vi få en ghetto kultur som vi ser på oslo øst.

  Vi burde heller fokusere på hva slags kvalifikasjoner innvandere har og ta dem inn basert på det ikke på grunnlag av humanitært grunnlag om vi fortsetter slik vil de jo bare rasere vårt land som de gjorde i sitt hjemland.

  • halfdan schirmer Says:

   Innvandrere fra Somalia,irak og afganistan kommer som asylsøkere. dette kan lett gjøres noe med ved å sette strengere krav til asylinnstutet. Pakistanere som kommer ved familie gjenforening og da kreves det lovendringer

 8. Almond Kreitler Says:

  Problemet her er f.eks. på Tøyen skole, har en rektor som ikke har sett denne utviklingen med tanke for å demme opp nettopp denne trenden. Denne skolen har og har hatt i mange år en meget kontroversiell pedagogoisk modell:

  Norsk som andrespråk !

  Rådgiveren på denne skolen er muslimsk og har vist stor uforstand overfor to etnisk norske elever i 2008. Rektoren har støttet rådgiveren og vist like stor uforstand.

  Når disse elevene ble presset til å si «Vola Koran» for å bli møtt med at disse ikke kunne si det allikevel fordi de ikke var muslimer, er dette en hets som antageligvis blir brukt på andre skoler.

  Jeg lurer på hvor disse barna får disse ideene fra, på koran-skoler ? hjemme ?

  Og rådgivere og rektorer er ikke med på banen, fordi dette må bevises som i en norsk rettssal. Da kan man glemme alt om integrering, fordi det sies offentlig en ting, når man så kommer hjem til en sharia-styrt patriark, ja da er tonen en annen.

  Da forsvinner etniske norske barn fra skoler med høy andel innvandrere.

 9. potetrepublikken.norge Says:

  Klart det blir bråk og problemer,når mydighetene presser hundre forskjellige kulturer og nasjonaliteter bare rundt i grønnland i oslo. Klart det blir problmatisk med integrering. Prøv og sett tusen mennsker ett lite sted,med høy arbeidsledighet og forskjellige kulturer,folk som kommer fra krig osv. Ikke rart det blir kaos i oslo. Bare se dere ellers rundt i Norge. Det er ingen problemer. De fleste er integrerte og har jobb. De gjør mer nytte enn nordmenn i utlandet….

 10. Nikolai Says:

  Man kan ikke skylde på den hvite befolkningen fordi de svarte ikke blir bra nok integrert. Hjelper ikke med perfekt etisk politikk når de mørkhudete ikke er med på det. Det er helt naturlig at likfargete flytter sammen. Flytter en nordmann til iran ville han naturlig søke andre nordmenn og møte dem, handle norsklignende mat, oppsøke norsklignende steder som har norsklignende holdninger osv.
  Sånn er det.
  I tillegg er det helt feil at ett eller to hvite barn skal brukes til å gjøre det etisk riktige. Skal man først ha noen hvite i en klasse med mørkhudete så skal man tenke på barnet slik at det minst er en liten gruppe hvite. Tåpelig å bruke barn som politisk virkemiddel.
  Hadde jeg vært far og mitt barn skulle være aleine i en klasse med bare innvandrere hadde jeg kjempet for å bytte skole. Men jeg er ikke rasist av den grunn.
  Det er forskjell på politisk integrering og fornuftig integrering.

 11. Svein S. Says:

  «Norge nasjonen trenger innvandring. Dersom vi skal overleve som nasjon trenger vi impulser utenfra og vi trenger og ta resten av verden inn over oss.»

  FORKLAR?? For 30-40 år siden kunne man gå gjennom gata i Oslo øst om natta og føle seg trygg. Idag er det alt annet. Denne innvandringen har ført oss under folkevoldtekt og vi blir trakassert av muslimer som mener at man ikke kan elske mennesker av samme kjønn. De kler seg forferdelig, ter seg overlegent og direkte frekt nærmest uansett hvor høflig man er, og barna deres blir opplevd som pågående og perverse av medelever. Jeg har ingenting imot hverken det arabere eller afrikanere, men jeg mener de ikke har noe som helst å gjøre her i landet. De kan godt komme hit og feriere, men nå dør folket vårt ut, noe denne artikkelen du linker til fra vg beskriver godt. Vi trenger mer nasjonalisme, kvinner, så vel som menn, må vite at det er viktig for nasjonen at vi får flere barn enn ett. Det siste vi trenger er mennesker med andre innstillinger, troer og lover som kommer hit i store mengder som føder barn som kaniner. Hvis dette fortsetter ender vi opp som et annet folkeslag som trodde godt om innvandrerne sine, de amerikanske indianerne.

  • fhjpeder43 Says:

   Når jeg skriver invandring mener jeg innvandring fra alle slags folkeslag og land. I nærheten av der jeg bor ligger det for eksempel et hinduistisk tempel. Miljøet rundt tempelet bidrar på mange positive måter i lokalsamfunnet. Dersom Norge skal overleve som nasjon må vi delta i verden rundt oss. Det stilles my høyere krav til våre barn om sosial kompetanse. Mye større krav til internasjonale holdninger enn vi har hatt tidligere. Det nytter ikke å isolere Norge slik nasjonalismen i stor grad handler om.
   Det er selvfølgelg ikke greit at folk blir trakassert, voldtatt eller på andre måter undertrykket av muslimer eller andre. Kriminelle miljøer finner du over alt, i alle folkegrupper of kulturer. Det skal vi ikke tolerere eller akseptere. Jeg synes heller ikke det er greit at det finnes skoler i Oslo som ikke har etniske nordmenn. Integrering handler om at vi skal leve sammen ikke isolere grupper i samfinnet. I så måte er integreringspolitikken våre feilslått.
   Jeg liker heller ikke den undertrykkelsen av kvinner enkelte kulturer har. Undertrykkelsen av mennesker uansett kjønn er forkastelig. Totalt forkastelig.
   Det vi snakker om er en minoritet som lager mye støy i samfunnet. Det bør vi selvfølgelig ikke finne oss i.
   Du skriver at det siste vi trenger er folk med andre innstillinger, troer og lover. Med all respekt er jeg veldig uenig med deg. Alle som kommer til Norge må følge norsk lov. Forslaget med Shariaråd som skal kunne mekle mellom muslimer for eksempel, er fullstendig forkastelig. Men hvis vi skal utvikle oss som nasjon må vi ha impulser utenfra. Fra andre mennesker som tenker og ser verden anderledes enn oss. Når det gjelder tro er det faktisk religionsfrihet i landet. Det er slått fast i Grunnloven.
   Når det gjelder det du skriver om klær, er jeg heller ikke stor fan av Niqab, men synes det bør vøre greit at folk får ha på seg det de vil. Det er mange nordmenn som heller ikke kler seg som en fryd for øyet.

 12. BJØRNDAL Says:

  bra innlegg. enig med deg. innvandrere klumper seg sammen pga en grunn. som nordmenn gjorde da de dro fra Norge. hvem trives ikke best med sine egne, men er åpne for andre også?

 13. Hege Says:

  Som en interessert leser av dine innlegg, må jeg si du skriver godt. Bare en liten rettelse på et artig argument du hadde: det er ikke så mange nordmenn som går med bunad til hverdags, så i klesdrakt er vi nok ikke så synlige, nei. Kult at du tok opp det med innvandringen til Amerika. Det er jo viktig å huske på at folkevandringer har skjedd til alle tider. Likeledes har man kjempet for sine områder og gruppert oss i ulike tilhørigheter. Jeg er ikke imot innvandring per se, men jeg synes det er viktig å bevare de fine verdiene vi har som nordmenn. For vi har flotte verdier, med visse unntak og litt klossete ola-dunk tendenser, som vi kan være stolte av. Norge er et ungt land, og det er ikke rart at vi blir litt (?) redde for å miste oss selv. Noen er også redde for at andre kulturer vil overta. Dette er forståelig, samtidig trenger vi impulser fra andre land – Men alt med måte. Jeg synes vi må være konsekvente, men fleksible – og denne balansegangen synes jeg nordmenn jevnt over er ganske flinke til.

  • fhjpeder43 Says:

   Gode poenger. Jeg synes også det er viktig å ta vare på det norske. Jeg er enig i det du sier om de norske verdiene. Mange av dem er flotte. Noen av dem ikke fullt så flotte. Men som nasjon må vi tørre å la oss utfordre og påvirke. For å overleve som nasjon i en verden som blir stadig mindre trenger vi impulser og påvirkning utenfra. Derfor trenger vi innvandrere. Innvandrere fra alle kulturer og nasjoner. Dersom vi skal kunne ta vare på det norske må vå åpne oss opp. Det er bare ved å tillate at landet utvikler seg vi kan ta vare på det. Stopper vi utivklingen dør både landet og de fine norske verdiene.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s


%d bloggere like this: