Arkiver for oktober 2010

«Vi som skal dø….»

oktober 29, 2010

Ave Caesar. Morituri Te salutem. Med disse ordene kastet gladiatorerne på Colosseum seg ut i kamp foran tusenvis av tilskuere i det som var verdens sentrum. Roma  tillot proff boksing også.

At Mette Hanekamhaug fra Frp ivrer for å tillate proffesjonell boksing i Norge er ingen stor ovveraskelse,. At hun sammelikner det med skihopping og fallskjermhopping er heller ingen bombe. Hun tilhører tross alt et parti som har gjort lettvint argumentering til et maktverktøy.

http://www.vg.no/sport/boksing/artikkel.php?artid=10034335

Boksing er en av verdens eldste og best dokumenterte idretter. Sporten strekker seg 8000 år tilbake i tid. Egyptiske soldater ble opplært i boksing i 4500 f Kr. I år 688 f. Kr. vant Onomastos de første bokselekene i Hellas. Det ble også bokset i det gamle Roma.

Vi mennesker liker å se skapninger skade hverandre. I nevnte Colloseum sugde sanden opp mangfoldige liter blod etter villdyr, slaver, forbrytere og gladiatorer. Alt til lyden av applaus. I nyere tid har vi tyrefekting og hundekamper som gode alternativer for de blodtørstige av oss.

Jeg har ikke beldig peiling på boksing. Sportens regler eller teknikker. Men man trenger ikke være i nærheten av ekspert for å skjønne at det handler om slag. Harde slag. Og harde slag gjør som kjent vondt.

Når man utøver en sport hvor selve poenget er flest mulig treff på motstanderens kropp sier det seg selv at en boksekamp handler om smerte. Når det gjeveste er å slå motstanderen ned, det vil si en såkallt «knock-out» sier det seg selv at denne sporten kan ikke være helt heldig for helsen. Dersom man bokser på gaten gjør man noe ulovlig, kriminelt. Men fordi mostanderne slåss i en ring, med visse regler, skal det altså være lovlig.

Uansett hvordan man snur og vender på det handler det om å skade et annet menneske. Å skade et annet menneske fysisk og med vilje er å utøve vold. Å gjøre det i en arena gjør det ikke mindre voldelig.

http://www.vg.no/sport/boksing/artikkel.php?artid=10034436

Det er mulig mange oppfatter de norske lovene på dette området som snerpete og gammelmodige. Jeg vil faktisk oppfatte dem omvendt. De landene som tillater denne virksomheten trekker tradisjonene helt tilbake til Romas barbariske gradiatorarenaer. At Norge forbyr denne sporten er faktisk et framskritt, fordi landet bryter med denne tradisjonen. Vi tillater ikke at noen skader hverandre. Enten det er i eller utenfor ringen.

http://www.vg.no/sport/boksing/artikkel.php?artid=10034273

http://www.vg.no/sport/boksing/artikkel.php?artid=10034162

Fredsprisens integritet

oktober 12, 2010

En gang i året er nasjonen Norge verdens navle. Det sørger en avdød svenske for.  Hans testamente fra 27. november har skapt debatt, hodebry, internasjonal applaus og til dels politiske flauser.

 Det kan umulig være enkelt å sitte i Nobelkomiteen. Og i hvert fall ikke dersom du heter Torbjørn Jagland. Det virker som den mannen sitter laglig for hogg uansett hva han gjør. Fjorårets tildeling til President Barack Obama var gjenstand for massiv kritikk og er muligens noe av den mest flaue utdelingen i fredsprisens historie. Men den er slett ikke alene.

Bob Geldof fikk aldri fredsprisen, men ble foreslått flere ganger. I følge ham selv var det fordi Nobelkomiteen ikke våget å gi ham den. De visste aldri hva en rocker kunne finne på etter at han fikk prisen. Men komiteen hadde ingen skrupler med å gi prisen til Yasir Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin i 1994. En ren politisk handling til personer som muligens ikke er mest kjent for sitt fredsarbeid.

Men mange har fortjent prisen også.  På den lange listen er det mange velfortjente selvfølgeligheter, og mange av disse skapte bølger da de fikk prisen.

I år går prisen til kineseren Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldelige arbeid kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Et land som bryter flere internasjonale avtaler og bryter egne bestemmelser om politiske rettigheter også landets egen grunnlov.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10025385

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10025218

Kritikken har ikke latt vente på seg. Kinesiske myndigheter er sure og vil ikke møte den norske fiskeriministeren. 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/kina/artikkel.php?artid=10033585

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/kina/artikkel.php?artid=10025443

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3852561.ece

Fredsprisen kan koste Norge 380 millioner på grunn av en avtale som kan falle i fisk. En frihandelsavtale for alle norske produkter inkludert skipsfart, teknologi og fisk.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10025289

http://www.tv2nyhetene.no/fiskeriministeren-dropper-beijingbesoek-3313241.html

Direktør ved Institutt for fredsforskning, Kristian Berg Harpviken venter flere kinesiske reaksjoner på prisen.  Kinesiske myndigheter mener at Nobelkomitéens valg ikke er uavhengig, men at norske myndigheter står bak. Selv om Harpviken mener Nobelkomitéen likevel er uavhengige er han kritisk til sammensetningen av komiteen.

Det er et modig trekk å erte på seg verdens største krenker av menneskerettighetene. Spesielt for et lite land som Norge. Det er modig å sette arbeidet for menneskerettighetene på dagsorden på den måten Nobelkomiteen gjør. Men det skulle egentlig bare mangle.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3852359.ece

En fredspris som ikke er kontroversiell vil tape sin kraft og intensjon. En fredspris alle er enige om taper sin integritet.  En fredspriskomité som ikke tør å være kontroversiell og rette søkelyset på enkeltmennesker som etter beste evne prøve å få denne jammerdalen til å bli litt mer hyggelig mister sin troverdighet.

Det koster å være den lille mannens stemme. Det koster å bidra til fred. Det er komplett umulig å skape fred uten å hisse på seg an drøss med sutrekopper, diktatorer og tyranner. De færreste som har forsøkt har lykkes med å få bare venner.

I år har komiteen gjort et kvantesprang med å få Fredsprisens troverdighet på rett kjøl. Etter fjorårets flaue forsøket på å gjøre noe politisk korrekt er Fredsprisen igjen kontroversiell med riktig fortegn.  Da er 380 millioner og noen fisker, samt en fornærmet felespiller  for en bagatell å regne.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10033685

http://www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid=10033614

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/kina/artikkel.php?artid=10033774

Menn mot tvungen sex

oktober 4, 2010

I all tid har menn brukt tvungen sex som maktmiddel. Nå er det på tide at menn stopper det.

I Oslo tingrett pågår det en rettsak mot en mann fra Togo. Mannen er tiltalt for voldtekt av fire kvinner. Den yngste kvinnen var 17 år da voldtekten skjedde. Saken er desverre ikke enestående eller spesiell. Det er heller ikke siste gang en slik sak kommer opp for norsk rettsvesen. Desverre.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10041323

http://www.vg.no/nyheter/uten-annonser/artikkel.php?artid=10041077

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=508678

Voldtekt hander om makt og maktutøvelse. Det handler om å krenke en person på det groveste, mest intime og personlige plan. Voldtekt etterlater seg store, nesten ubotelige skader. Både psykiske og fysiske skader.

Voldtekt finnes i alle kulturer og samfunn. Der det finnes mennesker finnes også undertykkelse. Det virker som om det ligger i hele menneskeheten å undertrykke hverandre, i større eller mindre grad. Noen kulturer har forkastelige kvinnesyn som gjør det vanskeligere å straffe og rettsforfølge overgripere. Men voldtektsforbrytere finnes over alt.

I krig har voldtekt ofte blitt brukt for å lamme sivilbefolkningen. I tidligere Jugoslavia og Rwanda har kvinner blitt systematisk massevoldtatt som en del av en militær strategi.

I Norge anses normalt ikke voldtekt for å være et seksuelt avvik, men en voldelig motivert forbrytelse. I Norge er straffen for voldtekt fengsel inntil 10 år. For det skjer i Norge også. Rundt hjørnet der du bor kan det ha skjedd. Sannsynligheten er der i hvert fall i stort monn.

Det er engang sånn at de aller fleste voldtektene begås av menn. Fra naturens side er menn ofte fysisk sterkere enn kvinner. Menn har i alle tider i stor grad brukt fysisk styrke for å utøve makt, også seksuelt.

Men selv om enkelte menn voldtar hevder jeg bestemt at de aller fleste av oss tar avstand, og føler dyp avsky for denne typen undertrykkelse. De fleste av oss har kjærester, døtre, søstre og mødre og er i besittelse av følelser. Menn generelt voldtar ikke. De forsøker etter beste evne å beskytte. For det ligger i den mannlige natur å beskytte familien. Fra fengselsvesenet vet vi at sedelighetsforbrytere gjerne havner lengst nede på rangstigen. Noen fengsler isolerer sedelighetsforbryterne av hensyn til sikkerheten.

Vi menn bør ta ansvar. I USA finnes det en organisasjon som heter «Men can stop rape» http://www.mencanstoprape.org/

De jobber for at menn skal organisere seg og bli en pressgruppe mot disse forbrytelsene. Gjennom kampanjer hvor de viser menn fra alle samfunnslag med bilder som oser av styrke og maskulinitet mobiliserer de menn mot voldtekt. Kommunikasjonen er maskulin og på menns premisser.

Det er mange som jobber mot voldtekt. Voldtektsmottak, krisesentre, psykologer og fagfolk som helt sikkert gjør en glimrende og helt nødvendig jobb. Men de trenger hjelp. Både i forhold til å vise ofre at ikke alle menn er forbrytere og som ren forebygging. De trenger menn. I høy grad. Og mennene må få lov til å delta på sine premisser.

Menn og kvinner er forskjellige. Ikke bare fysisk. Vi tenker forskjellig. Vi kommuniserer forskjellig. Selv om menn er i besittelse av like mye følelser som kvinner gir vi de forskjellige uttrykk. Dersom menn skal kunne gjøre noe med dette problemet er det viktig at menn får gjøre det på sine vilkår. Organsiasjonen «Men can stop rape» viser en måte å gjøre det på.

I saker hvor voldtekt blir beskrevet i media savner jeg mennene i debatten. Jeg savner sterke, smarte menn som deltar i debatten og viser avstand til slike forbrytelser. Menn som stiller seg på ofrenes side, tydelig og synlig.

Dersom vi skal ha en sjanse når det gjelder voltekt, prostitusjon og andre undertrykkelser trenger vi oss menn. VI er faktisk helt avghengige av oss.

Jeg har en oppfordring til alle menn: Vi er som oftest fysisk sterkere enn kvinner. La oss vise dem at vår styrke er en trygghet, ikke en trussel.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10041363

Gjør døren høy………

oktober 3, 2010

Nestekjærlighet, toleranse og medmenneskelighet. Krf bør se litt nærmere på sine kjerneverdier.

Fjerde september 1933 ble Kristelig Folkeparti stiftet på Bibelskolen i Bergen. Blikkenslager Ingebrigt Bjørø fra bedehusfylket Hordaland var den første lederen. Med to statsministre og deltakelse i flere regjeringer har partiet i høyeste grad bidratt til å trekke de kristne verdiene inn i Stortinget.

Partiet har vært plassert trygt på den borgelige siden etter krigen. Krf står for et kristent verdigrunnlag. Partiet vil ha en restriktiv gen- og bioteknologilov og er mostander av selvbestemt abort og gikk i mot felles ekteskapslov. Krf har forsøkt å være familiepartiet framfor noen blant annet med ordningen om kontantstøtte til barnefamilier.

Den siste tiden har det stormet blant kristenfolket. En periode med diskusjoner og indre strid i resulterer i at oppslutningen om partiet raser til like under sperregrensen med 3,2 prosent. Hadde det vært et valgresultat hadde bare Dagfinn Høybråten blitt sittende igjen på Stortinget. Nå er det nettopp denne mannen som trekker seg.  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041165

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041133

For de fleste av oss som leser aviser var det ikke veldig vanskelig å forutse hva som kom til å hende etter et slikt oppslag. Først stilles spørsmålet om lederskap, så kommer det noen skarpe uttalelser fra tidligere Krf- politikere mot Høybråten. Flere sentrale tillitsvalgte i Krf har gått ut med skarp kritikk av Høybråtens lederstil. Blant dem er Ingebrigt Sørfonn Stortingsrepresentant for partiet. Han sier til Aftenposten av lederstilen til Høybråten har vært en stor utfordring for partiet.

Dette er nå så kjent ute i partiorganisasjonen at det ikke kan skjules lenger, sier han til Aftenposten.

Sørfonn er i dag adminsitrativ leder for Indremisjonsforbundet.

Dette spillet er ikke vankelig å gjennomskue. Det er feigt, utspekulert og lite verdig. Særlig for et parti som hardnakket påstår at de står for nestekjærlighet og toleranse. Det er påtagelig og et uttrykk for feighet at disse påstandene kommer fram nå. Når partiet ligger nede. Når partiets fremtid som aktiv samfunnsaktør er truet. Når partiskuta er i ferd med å synke løper rottene på sjøen.

Jeg vet ikke hvordan Dagfinn Høybråten er som sjef. Langt mindre som menneske. Jeg likte ikke Oluf-parodien hans, men synes røykeloven mannen greide å innføre er storartet. Men dersom medlemmer i partiet er kritisk til hans lederstil, hvorfor har ikke det kommet fram før? Hvorfor har ikke disse spørsmålene vært reist tidligere? Dersom det har murret under salmesangen, hvorfor venter de til partiet ligger nede med å kritisere ledelsen?

Fordi de er feige og veike. Når partiet gjør det så dårlig er det viktig å få fokuset bort fra seg selv og over på syndebukken. En velprøvd strategi i de fleste leire, også bland kristenfolket. Det er viktig å markere seg mot det som oppfattes som årsaken til den dårlige oppslutningen. Når det går godt for partiet er det viktig å holde kjeft for å være med på suksessen. Når det går dårlig er det viktig å hakke på hakkekylingen med det største nebbet. Dette er på ingen måte noe som er typisk for Krf. Metoden har vært brukt på en utstrakt måte blant de fleste partier. Prosesser i blant annet Ap minner sterkt om det som skjer i Krf nå.

Dagfinn Høybråten er partiets hakkekylling denne gangen. Det er i overkant påtagelig å se hvor ivrige nestleder Dagrunn Eriksen og nestleder Inger Lise Hansen er til å ta over vervet som leder av partiet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041174

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krfnestleder-eriksen-tar-gjerne-over-3305162.html

Det letteste er å sparke en mann som ligger nede. Ikke bare å sparke ham, men å stå på ham for å komme seg høyere opp.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041266

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041227

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/selbekk-tror-ikke-paa-hoeybraaten-3305201.html

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041172

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10018692

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041147

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10041173