Arkiver for februar 2013

Grådighetens offer

februar 18, 2013

Grådighetens offer

Mennesket er det eneste arten som med vitende og vilje har utslettet andre arter fra jordens overflate. Alt for vår egoisme og grådighet. Noe som synes å være menneskets største kjennetegn.

Dodo.FUglen. Foto: Wikimedia Commons/BazzaDaRambler

Dodo-fuglen. Foto: Wikimedia Commons/BazzaDaRambler

Jeg er i utgangspunktet ikke prinsipiell motstander av jakt. Jeg er heller ikke av de som sier nei takk til et måltid med kjøtt, selv om jeg etter å fått en veganer som kjæreste tenker litt over hvor kjøttet kommer fra. Dessuten har måltidene fått større innslag av grønnsaker den senere tiden.

Akkurat som det finnes gode og dårlige mennesker finnes det gode og dårlige jegere. De dårlige har etter hvert mye på samvittigheten.

Da den hvite mann temmet vesten, Det vil si trengte seg inn i landet til de som allerede var der for å grapse til seg det beste landet, gullet og etterhvert oljen måtte de først kvitte seg med de som allerede bodde der. En helt vanlig politikk i den vestlige sivilisasjon og effektiv prøvet ut i såvel India som Australia.

I USA hadde de flere metoder. Ildvannet som senere har hengt over mange indianere som en forbannelse i flere generasjoner var en metode. Winchester-rifla var en annen. Men for å ta fullstenging rotta på Sitting Bull og hans tapre, gikk de via en annen art. Bisonen. Den hvite mann drepte for fote og la igjen de digre dyrene over hele prærien. Hensikten var å ta næringsgrunnlaget fra indianerne. For at den hvite mann skulle bli rike måtte en hel art bøte med livet. I dag er bisonene heldigvis fredet. For en eller annen grunn tok noen til vettet. Det er ikke ofte det har skjedd.

Den tasmanske tigeren, Dodo-fuglen, Kaspisk tiger, Stellars sjøku , Bubal, Javatigeren og Zanzibar-leoparden. Sier navnene deg noe? Sjansen for at du har sett noen av dem i live er veldig små. For det har jegerne tatt seg av. Skutt ned og drept av egoistiske motiver.

Sjøkua ble oppdaget 1741. Drt tok bare 27 år å utrydde dyret. Årsaken var et det var ekstremt kjøttfullt. Den tasmanske tigeren var det utlovet dusør på og Zanzibar- leoparden ble forgiftet. Alle fordi de hadde kommet i veien for mennesket. Fordi mennesket på død og liv måtte erobre landet deres.

Amur leoparden er offer for en overtro om at den kan brukes i medisin. Derfor finnes det ikke mange igjen. For at mennesker skal føle seg bedre er det med andre ord nødvendig å utrydde en annen art.

Tilbake til mine venner indianerne. De jaktet på bison, men de drepte aldri flere dyr enn de trengte for å komme se gjennom vinteren. Dessuten brukte de hele dyret, og ba gjerne en bønn om tilgivelse etter jakten.

Gjorde de jegerne som drepte Dodo-fuglen det? Gjør Senterpartiet det når de vil utrydde ulven fordi den kommer i veien for mennesket?

http://www.side3.no/article3563010.ece

Følg gjerne bloggen på Facebook. Der vil jeg legge ut innlegg fra andre blogger som ikke får plass her

 

Velferd på menneskets premisser

februar 5, 2013

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum har pålagt Mattilsynet å gå inn for Sirkuselefanter. Med det støtter han en  lang tradisjon med lidelse og tortur.

Tortur, smerte og lidelse gjort til underholdning og økonomi. (Foto: http://www.sirkus.info/)

Tortur, smerte og lidelse gjort til underholdning og økonomi. (Foto: http://www.sirkus.info/)

Lyset dempes i det store teltet. Akrobatene har vist deg ting som nesten er umulig for en menneskelig fysikk å gjennomføre. Den heseblesende musikken har fylt teltet mens klovnene underholder. Stemningen er god i lukta av popkorn og sagmugg. Elefanten, selve hovedattraksjonen ledes inn til lyden av begeistring og sure trompeter og publikum stirrer på mange kilos lidelse, tortur og smerte. For det er det du ser, du som kjøpt billett til sirkuset.

Senterpartiet er definitivt ikke verdens mest dyrevennlige parti. Med Sandra Borch utspill om å skyte alt som er av ulv, tidligere i år, det samme partiets støtte til den systematiske dyreplagingen pelsdyrnæringen driver med, føyer det seg inn i rekken av eksempler på et parti som har bare minimalt med respekt for liv andre enn mennesket og menneskets trang til å tjene penger på dyras elendighet.

– De fleste elefantene som er i sirkus i Europa i dag, er ikke født i fangenskap. De er fanget som unge, og temmet på en måte som vi ikke mener er forsvarlig, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet til NTB.

En elefant som skal brukes av menneskene, fanges inn når de er svært unge. Så blir de torturert, slått og holdt våkne i over en uke for å få dem til å glemme moren og familien sin. Elefanter er ekstremt sosiale vesener som lever sammen i familieflokker. Denne praksisen vender Senterpartiet det døve øret til og med det støtter de at praksisen fortsetter. Alle som besøker sirkus er med å støtte denne brutale praksisen.

Er det naturlig for et dyr som skal vandre mange hundre kilometer om dagen å gjøre kunstner i et trangt sirkustelt? Er det naturlig for det samme dyret å bli satt på bås og fraktet rundt i trange biler?

I et nytt forslag til forskrift står det blant annet at fire elefanter kan holdes på et areal på 10 x 20 meter, og at det som omtales som «miljøberikelser», som mulighet til å få vann på kroppen eller jord under føttene, bare skal finne sted dersom det er praktisk mulig. Kun to timer daglig skal elefanter kunne ha tilgang til uteområde. Har Vedum i det hele tatt sett en elefant?  Det tror jeg faktisk han har. Og det i seg selv er skremmende.

På tross av at alle fagetatene går i mot å tillate elefanter på sirkus presser landbruksministeren gjennom dette. I beste fall et arrogant overtramp av en statsråd som er ute av stand til å høre på andre enn seg selv.

– Det er skammelig at én mann – landbruksministeren – skal ha makt til å gå imot alle faglige råd på denne måten, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH., som mener ansvaret for dyrevelferden må flyttes til et annet departement.

For å drive et sirkus økonomisk forsvarlig er det nødvendig med elefanter i manesjen. Det er i hvert fall det bransjen selv sier. Jeg tror faktisk det første sirkuset som lar være å ha elefanter og viel dyr i manesjen vil få større publikum enn noensinne. Det er ikke første gangen hensynet til dyrevelferden vektes opp mot de økonomiske hensynene. Og det er heller ikke første gangen Senterpartiet lar pengene rå på bekostning av dyrs liv, velferd og smerte.

Det er et skammelig paradoks at Vedum som representerer et parti som til de grader godtar at dyr blir mishandlet, drept og torturert skal ha ansvar for Dyrevelferden i Norge.

Følg gjerne bloggen på Facebook. Her legger jeg ut debatter on innlegg som ikke får plass her.

Noahs kampanje mot bruk av elefanter i sirkus