Ofret for norsk smålighet

På et murgulv i Jordan prøver en norsk jente å få sove. Sammen med sju andre deler hun et rom på størrelse med en studenthybel.

Neda Ibrahim snakker norsk. Hun har bare norske venner og har gått på norsk skole. Siden hun var 2 år har 12- åringen bodd i Norge. Hennes to yngste søsken er født i landet som deler ut fredsprisen.

De kom om natten. Knuste vinduer og førte familien til Neda ombord i et fly. Metodene høres ikke norske ut. Det høres uverdig ut. Som noe som skjedde i en annen tid, da fremmede makter var på norsk jord. Men dette er ikke fremmede makter, og det er ikke en annen tid. Dette er Norge 2013.

Årsaken til utkastelsen er at Nedas far oppga feil land da de kom til Norge. Siden den dagen har det gått ti år og to barn er født på norsk jord. Alle må betale for fars feil. Og de må betale den dyreste summen. De må betale med sin egen framtid.

Ingen av barna snakker arabisk. Derfor kan de ikke gå på skole i Jordan. De bor sammen med besteforeldrene under svært kummerlige forhold. Foreldrene får ikke jobb så de må leve av det besteforeldrene har skrapet sammen.

Myndighetene forsøker å fortelle oss at barnas beste blir tatt hensyn til i slike saker. I hvilket univers er det til beste for barn å bli tvangssendt til forhold som dette? Barna kjenner ingen annen virkelighet enn den norske.

Norge har nok plass å ta av. Vi har nok penger til å ta vare på disse barna. Vi har en moralsk og faktisk plikt til å gjøre det, fordi barna alt i alt er norske. Vi kan ikke la barna lide på grunn av noe foreldrene har gjort. Det blir som å sende lille Per fra Gudbrandsdalen til Sibir fordi faren hans har snytt på skatten.

Neda og søsknene er ikke bare offer for sin egen bakgrunn og etnisitet. De er i høyeste graf offer for feilslått norsk politikk. For ikke å snakke om et kroneksempel på norsk smålighet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10104257

Følg gjerne bloggen på Facebook.

Reklamer
Explore posts in the same categories: Samfunn

Stikkord: , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

10 kommentarer den “Ofret for norsk smålighet”


 1. Det er så skammelig.

  Jeg blir rett og slett flau.

 2. MrM Says:

  «Årsaken til utkastelsen er at Nedas far oppga feil land da de kom til Norge.»

  Du skal ikke forskjønne dette enda mer….? Det du kaller å «oppgi feil land» er det alle andre kaller å lyve bevist. Og å lyve bevist gang på gang (de har fått avslag mange ganger)

  Og jeg blir ikke helt klok på hva du mener – du synes det er ok å kaste foreldrene ut (de har tross alt løyet, de har ikke beskyttelsesbehov selv om de er fattige), men du vil la barna bli her uten foreldrene?

  Eller vil du la foreldrene bli, selv om de både har løyet og ikke har beskyttelsesbehov?

  • fhjpeder43 Says:

   Jeg takker for komentaren og spørsmålene. De er interesante fra flere perspektiver. Hverken du eller jeg kjenner detaljene rundt familiens ankomst til Norge. Å lyve bevisst er selvfølgelig ikke akseptabelt.
   Jeg har ikke tatt stilling til hvorvidt foreldrene bør kastes ut eller bli her. Det er en av to problemstillinger.
   Det jeg tar stilling til er hensynet til barnas beste. To av dem er født her. I andre land er fødselsrett vesentlig. Neda som er den eldste har vært her i 10 av sine 12 år. De kan bare snakke norsk, kjenner bare norske forhold og har bare norske venner. Jeg mener det er forkastelig å la disse barna lide på grunn av farens feilgrep. Det blir som å kaste barn av forbrytere i fengsel sammen med dem. Og hvis reportasjen fra Jordan er riktig, er det ikke langt unna en fengselsituasjon. Barna kan ikke gå på skole noe de har rett til som norske. Noe jeg anser dem som etter å ha vært her så lenge. Uansett hva som skjer med faren mener jeg hensynet til barna bør vurderes for seg ettersom de i de fleste sammenhenger er norske.
   Vi kan ikke leve med å la barn lide på grunn av noe foreldrene har gjort.

   • MrM Says:

    Jeg synes heller ikke det er hyggelig å høre om situasjonen til disse barna, men det er flere problemstillinger som jeg synes du hopper over. Feks synes jeg du er litt feig når du sier «Jeg har ikke tatt stilling til hvorvidt foreldrene bør kastes ut eller bli her» siden det er fordi foreldrene blir kastet ut at barna følger med på lasset. Du kan ikke løsrive den ene situasjonen, barnas, fra foreldrene – skjebnene henger nøye sammen. Å si at barna bør få bli mens du ikke vil si noe om den andre situasjonen er feigt.

    Spm blir – hva er verst for barna? Å bli adskilt fra foreldrene (ved at barna blir her, mens foreldrene kastes ut) Eller å få bli sammen med foreldrene og dermed bli kastet ut sammen med de?

    Du kan jo også mene at foreldrene skal få bli, selv om jeg mener det er en helt tullete tanke (ut fra det jeg har lest). Det blir jo en umulig situasjon dersom alle som kommer til Norge og klarer å klore seg fast her noen år (enten ved å lyve på søknaden, holde seg i skjul, anke og trenere) skal få bli i Norge – da vil det jo i praksis bety fri innvandring til Norge.

    Når det gjelder situasjonen i Jordan. Ja, jeg synes også synd på barna, men tror du feks de har det så mye verre enn andre der nede? Og selv om de bor trangt og kummerlig – du mener vel ikke at fattigdom skal gi opphold i Norge? Hva med de 1000000 andre millionene fattige i verden?

   • fhjpeder43 Says:

    Ja, jeg tror de har det mye verre enn andre der nede. For det første kan ikke barna språket. Det gjør det umulig å gå på skole der nede. Familien har vært ti år i Norge og mangler nettverk noe som gjør at foreldrene ikke får jobb der nede. Det går igjen ut over barna som hardet verre enn de som har foreldre med jobber.
    I tillegg har ungene vokst opp i Norge, med norske sanitære forhold, mat, legetilbud og skolegang. Hadde du plassert vanlige etniske norske barn under liknende forhold hadde de hatt mindre sjanse til å klare seg enn de barna som er vokst opp under slike forhold,
    Jeg tar stilling til hva som er barnas beste. Etter min mening er det at de får bli i Norge. Vi har nok plass og penger til å ta oss av de barna som i all hovedsak faktisk er norske. Det bør være en hovedregel i slike tilfeller.
    Det hadde vært hyggelig å kunne ta seg av alle fattige barna i verden. Jeg mener at et land som Norge bør strekke seg langt for å bidra, men jeg innser at det er umulig å ta alle verdens fattige barn til Norge. Så igjen; problemstillingen handler om barn som er på betrakte som norske fordi de har bodd her lenge.
    Jeg mener fremdeles det handler om to problemstillinger fordi jeg mener vi ikke kan straffe barn for feil eler løgn som foreldrene gjør. At du karakteriserer det som feigt får stå for din regning, med all respekt.

   • MrM Says:

    Ja, jeg synes du fremdeles er feig / lettvint når du ikke vil svare på hvordan du mener foreldrenes skjebne skal håndteres.

    Grunnen til at barna ble sendt ut et jo, så vidt jeg har fått med meg, at man mener barna tross alt har det bedre med foreldrene der foreldrene er enn at barna feks får være her i Norge mens foreldrene blir sent ut. Hva mener du egentlig om dette?

   • fhjpeder43 Says:

    Jeg mener myndighetene tar feil. Fire barn vekket opp på natten av knuste ruter og lyden av politistøvler. Blir dratt opp, kjørt til en flyplass og sendt ut av landet. Et land de har vokst opp i. Forhold de er vant til, både når det gjelder basis menneskerettigheter, skolegang. helse og språk. De blir sendt til det som for dem er et totalt fremmed land, med veldig små muligheter til å klare seg. To av barna er født I Norge. I andre land betyr fødselsrett mye. Jeg er for eksempel født i USA. Det gir meg visse rettigheter dersom jeg søker om visum.
    Du vil tydeligvis forsøke å presse meg inn i en annen diskusjon. Den diskusjonen handler om de voksne foreldrene. Som tydeligvis har gjort noe de ikke burde. Hva som bør skje med dem er også en interesant diskusjon, men det er ikke det mitt blogginlegg handler om. Jeg ønsker at barna, de mest uskyldige i samfunnet skal ha et visst vern, og ha visse rettigheter, slik våre norsk etniske barn har rettigheter uavhengig av sine foreldre. Jeg tviler på om norsk barnevern hadde tillatt norske foreldre å la barna sine vokse opp i tilsvarende forhold her hjemme.

   • MrM Says:

    «Fire barn våknet opp på natten av knuste ruter og lyden av politistøvler. Blir dratt opp, kjørt til en flyplass og sendt ut av landet»

    Du vet likeså godt som andre at det er foreldrene som har fremprovosert denne situasjonen. Familen har gjentatte ganger fått avslag på oppholdstillatelsen og har hatt plikt til å forlate Norge, noe de har nektet å gjøre frivillig. Når de ikke har dratt frivillig så tvinger de politiet til å gripe inn. Som jeg har spurt mange ganger – ja, situasjonen som beskrives er absolutt ikke hyggelig og må ha vært veldig vanskelig for barna – men: hva er alternativet? Skal man bare kunne nekte å etterkomme krav fra myndighetene, og hvis det er barn involvert så må bare myndighetene la det passere?

    For meg virker det veldig som om du gjerne vil fremstå moralsk med alt dette snakket om «barnas beste», men du nekter plent å diskutere konsekvensene av moralen din.

    Du mener at barnas beste er å få bli i Norge, som er et standpunkt som jeg kan forstå selv om jeg ikke nødvendigvis er enig, men du nekter å svare på om du synes at foreldrene skal få bli eller ikke.

    Konsekvensen av moralen din er at:
    Enten:
    1) Barna får bli, mens foreldrene blir sendt ut. Barna blir da skilt fra foreldrene sine permanent.

    eller
    2) Foreldrene får bli sammen med barna. Myndighetene må se bort fra at de har løyet og ikke har beskyttelsesbehov, og åpne for at dette nå blir en etablert måte å komme til Norge.

    Det er veldig lettvint å si at det er synd på barna og så nekte å diskutere konsekvensene av det du argumenterer for – så ja, jeg synes det er en feig måte å argumentere på.

   • fhjpeder43 Says:

    Jeg skjønner at vi ikke kommer noen vei. Mitt poeng med blogginlegget var å sette fokus på barna og barnas situasjon. Konsekvensene av det jeg sier er i det minste at barn som er vokst opp i Norge, er født i Norge eller har vørt her så lenge at de har en permanent tilknytning til Norge bør få bli her. hva som bør gjøres med foreldrene er noe man må vurdere fra sak til sak, men det er altså ikke tema her. Jeg takker for en god debatt og interessante spørsmål

 3. Eunice Says:

  Moralen for flyktninger som ikke har rett på opphold i landet, er å ha ankerbarn med seg, og gjerne føde flere, selv om man har fått avslag og plikter å reise hjem, dette mener tydeligvis du og de andre gråtekonene når dere omtaler saken! Dere innser ikke at dette ødelegger asylinstituttet, som skal komme de virkelige asylsøkerne til gode, om man skal gå ut fra deres kriterier, kan man komme fra fattige land, ikke ha krav på asyl, men få opphold pga. barna man har/får når man oppholder seg ulovlig her.
  Videre å påstå at barna ikke kan arabisk, stemmer ikke! Faren ble intervjuet av Aftenbladet, de måtte bruke broren som tolk (han kunne engelsk), da faren ikke kunne hverken godt nok engelsk eller norsk, men bare arabisk. Videre i et annet intervju kommer det frem at Neda uttaler seg på vegne av familien, da foreldrene ikke mestrer norsk. Konklusjonen blir at når barna kommuniserer med foreldrene skjer det på arabisk, dette er deres felles språk! Kjekt om du kunne sette deg GRUNDIG inn i denne saken, før du kommer med disse naive, følelsesmessige uttalelsene!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s


%d bloggere like this: