Posted tagged ‘følelser’

Å dele en opplevelse

oktober 9, 2012

Det vanskeligste å dele i livet er opplevelser. Og jo sterkere opplevelsene er jo vanskeligere er å dele dem. Når jeg opplever sterke ting i mitt liv går den umiddelbare tanken til kjæresten min. «Her skulle Siv vært» tenker jeg. For jeg vet at all tenkelig innlevelse eller fortellerteknikk følges av en viss tomhet. Hun var ikke der, hun opplevde ikke det samme som meg, så ikke det samme, luktet ikke det samme og tok ikke inn de samme energiene eller inntrykkene jeg tok inn. Ord som «fantastisk» «grusomt» eller «vakkert» er ikke annet enn ganske tomme adjektiver sammenliknet med å stå i opplevelsen.

Mange møter seg selv i døren i møtet med konsentrasjonsleiren.

Når dette leses er sønnen min og jeg i Polen. Klassen hans reiser på studietur til Auschwitz og jeg vant loddtrekningen om en av tre foreldreplasser på turen.
Denne avgjørelsen møtte en smule protester fra min nå 15 år gamle sønn. Noen av dem høyst naturlige. Hvem vil drasse på faren sin når de skal på klassetur? Sønnen min er ikke noe unntak i så måte.

Jeg er langt over gjennomsnittlig historisk interessert. Både gjennom utdannelse, jobb og fritid har historie og historisk materiale fulgt meg. Men det er ikke derfor jeg reiser til Polen. Selv om Auschwitz er et av historiens største monument over det mennesket har brukt mest tid og ressurser på, nemlig å utslette seg selv, er det ikke den historiske interessen som gjør at jeg reiser.

Det er heller ikke utsikten til en ferietur. for selv om jeg tror det blir en fin tur er ikke en tur med femti skoleungdommer for ferie å regne.

Bortsett fra ønsket om å bidra med hjelp for lærerne er det en grunn til at jeg setter av tre dager til denne turen.
En tur til Auschwitz er ikke bare en reise i tid og hendelser men også en reise i ens egne følelser, verdier og menneskesyn. Mange møter seg selv i dørene til gasskamrene. Hvordan den enkelte reagerer eller føler er det umulig å forutse.
Men når min sønn kommer hjem fra turen og snakker om sine inntrykk har han allerede delt opplevelsen med sin sin nærmeste som for øyeblikket er meg.

Da kan kanskje beskrivelsene hans oppleves som noe annet enn tomme adjektiver.

Kjære landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum

oktober 4, 2012

Et sted lang unna oss blir en elefantunge revet bort fra moren sin. I en uke brennes, slås og tortureres elefantungens minne om en trygg moren bort. En tid etterpå sitter du og ser den gjøre kunster i et norsk sirkus.

Vitenskapskomiteen er i mot det, Samtlige dyrevernsorganisasjoner er i mot det og Matilsynet har foreslått forskrifter for å få det stoppet med støtte blant annet fra veterinærinstituttet. Likevel vil landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) se elefanter i sirkus. Det er ikke første gang Senterpartiet setter næringsinteresser foran dyrevern.

Argumentene mot å bruke elefanter i sirkus er mange. Matilsynet, som foreslår å forby bruk av elefanter sier blant annet:

Sirkusliv «tilfredsstiller ikke elefantens behov for fri bevegelse og sosial kontakt», Veterinærinstituttet er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus.(…) Det er videre dokumentert mange velferdsproblemer for sirkuselefanter. Veterinærinstituttet støtter derfor forbudet mot bruk av elefanter i sirkus».

Motargumentet fra statsråden er i følge VG:

Jeg tror folk har mer følelser for store dyr som elefanter, enn det er rundt mus. Men det er veldig få dyr dette gjelder.

Kjære landbruksminister Vedum. Du hadde ikke brukt samme argument dersom det var mennesker som ble tvunget til å ta på seg fjollete kostymer og bli ledd av i en sirkusarena. Slaveri av mennesker hadde du vært med å stoppe. Selv om det bare dreide seg om et fåtall av dem.

Og om mennesker føler mer for elefanter enn mus er ikke engang et halvt argument. For dette dreier seg ikke om menneskers følelser, Vedum, det dreier seg om dyrs. Følelser du tydeligvis ikke har fnugg av respekt for.

Elefanter har følelser. De er godt dokumentert. De er også sterkt knyttet til familiemedlemmene sine. Det er derfor elefantungene blir torturert og nektet søvn over en hel uke. For å slite bort båndet til moren sin. De samme elefantene du vil se i sirkusteltene i Norge.

Det er skremmende at du kan ha ansvaret for det departementet som skal ta seg av dyrenes velferd i Norge.

Og dersom du ser deg rundt i den verden vi faktisk tilhører finner vi en lang liste over land som har forbud mot bruk av ville dyr i sirkus. Bolivia gikk i juli 2009 inn for et forbud mot alle dyr i sirkus. I november samme år forbød indiske myndigheter elefanter i både dyrehager og sirkus. De ca.140 elefantene som var fordelt på 26 dyrehager og 16 sirkuser ble overført til reservater umiddelbart. Central Zoo Authority i India uttalte at sirkus og zoo “ikke er den beste plassen for store dyr som trenger stor plass og bevegelsesfrihet”. Hellas, Bosnia, og Peru er blant de landene som har forbud

Til og med Kina, et land der menneskerettighetene brytes hver dag har innført forbud mot dyr i sirkus.

Men ikke i Norge, Vedum. Der synes vi det er greit å se traumatiserte, torturerte dyr bli gjort til latter i sagmuggen.

Elefanter er skapt til å bevege seg over store områder. Til å leve i familiegrupper i åpen landskap. Ingenting ved en elefants fysikk tilsier at den er skapt for å stenges inne i en trang sirkusvogn og jages rundt en arena iført fjollete draperinger og pynt. Elefanter er skapt til å bevege seg på store områder, langt borte fra mennesker som deg, herr landbruksminister.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10046673

http://www.dyrevern.no/artikler/nyheter_om_underholdning/vitenskapskomiteen_kritisk_til_elefant_i_sirkus

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2370&Content_6498=6187:1656803::0:6295:12:::0:0

https://fhjpeder43.wordpress.com/2012/07/06/torturert-blott-til-lyst/

http://www.dyrsrettigheter.no/underholdningsindustri/sirkus/elefantenes-stemme/