Posted tagged ‘henrettelse’

Å dø to ganger

oktober 18, 2013

Alireza M var livredd da han skulle henges forrige uke. Så redd at han måte hjelpes opp til galgen. Nå må han trolig gå gjennom hele opplevelsen en gang til.

For Alireza M døde ikke. Selv etter 12 minutter i enden av repet ville ikke kroppen gi slipp på livet. For etter 24 timer i en likpose begynte mannen å puste.

Hans to små barns glede over at faren var i live i på sykehuset fikk en brå og brutal slutt. For regimet i Iran vil henge ham igjen, etter at han er blitt frisk nok. Frisk nok til å dø.

Iran er langt oppe på statistikken over de stater som dreper sine egne.  Offentlige hengninger eller steining er den vanligste metoden.  Antallet henrettelser i både Iran og andre land som praktiserer dødsstraff omfattende beviser bare en ting. Dødsstraff virker ikke. Over hodet ikke.  Argumentet for å ta livet av sine egne med kaldt blod er å avskrekke. Dersom det hadde virket hadde antallet henrettelser gått ned. Det har de ikke.  Uansett hvor mange som dingler fra en galge, får et skudd i bakhodet eller en giftsprøyte så vil ikke mennesker slutte å drepe, voldta, stjele eller handle med narkotika, slik Alireza M skal ha gjort.

Likevel fortsetter vi. Den perverse forestillingen å se et menneske bli ført til sin død av en stat som har bestemt at det mennesket ikke skal fortsette å leve fortsetter. Den ydmykende og fornedrende behandlingen av et liv, som på en annen side betegnes som hellig i vår sivilisasjon stopper ikke. Det finnes tydeligvis ingen grenser for hvor pervertert et samfunn kan være.

Hva er hensikten med å fortsette en praksis som helt tydelig ikke virker? Hva er hensikten med å drepe for drap dersom menneskene bare fortsetter å drepe? Og hvorfor skulle de ikke det, all den tid deres egen stat viser et såpass råttent eksempel ved å drepe sine egne?

Alireza blir nå behandlet slik at han kan bli frisk igjen. Vel vitende om at helsen kun skal holde til det siste trappetrinnet opp til galgen. Å drepe vil alltid være galt. Å drepe vil alltid være en forbrytelse, uansett hvem som gjør det, eller hvor mange ganger offeret må dø.

Følg Finn Hjalmars blogg på Facebook.

Andre blogginnlegg om emnet

Kveler menneskeverdet

Det kalde drapet

Det perverterte landet

Øye for øye

Stein mot verdens kvinner

Verdien av et liv

Når staten leker Gud

Reklamer

Det kalde drapet

mars 27, 2012

De vet de skal dø for det har de fått beskjed om. Noen av dem har fått dommer hvor de må gå gjennom et perverst rituale hvor døden er hensikten. De sitter på dødsceller over hele verden. Menneskeofre for kald pervers justis. Og for hver henrettelse dør samfunnet rundt dem en sakte død.

Et land som dreper sine egne kveles fra innsiden. Henrettelse er drap som begås uten sinne, affekt eller sorg. Henrettelse er ment til å skremme men virker sjelden annet enn å gjøre menneskene i landet litt mer kalde og hensynsløse.

558 personer ble henrettet i Midtøsten i fjor. Det er 50 prosent mer enn året før. Det viser nye tall fra Amnesty International. Iran, Irak, Saudi Arabia og Jemen er verstinger og står for 99 prosent av henrettelsene. I følge Amnesty pågår det også hemmelige henrettelser i Iran. I følge organisasjonen kan man lett doble antallet hvis disse tas med. Og det må de. Det er selvfølgelig ingen forskjell mellom offentlige og hemmelige henrettelser. De dømte er og blir like døde.

I fjor ble minst tre personer henrettet før de fylte 18 år. Unge mennesker som ble frarøvet livet fordi staten ikke klarer å holde orden på landet.  Som perverse eksempler på enkeltmenneskers totale maktesløshet måtte de dingle i galgen. Men hjelper det? Er dødsstraff et effektivt verktøy i å bygge samfunnet?

I hele menneskets historie har vi drept hverandre. Og i hele menneskets juridiske historie har døden vært et straffalternativ. Noen land har brukt den mer enn andre, men henrettelser har alltid vært brukt der det finnes mennesker. Å drepe er nærmest en menneskelig selvfølgelighet. Motivene for henrettelse har vært hevn, «øye for øye» og å skremme andre mennesker fra å begå liknende forbrytelser. Sistnevnte argument holder ikke. Det tjener muligens bare som vitne for menneskets ubehjelpelighet og historieløshet. Det som fremdeles roper «korsfest, korsfest» viser bare at de ikke har lært noen verdens ting. Og blant dem finnes det dessverre mange.

I flere stater i USA praktiserer de dødsstraff. USA troner fremdeles på toppen av kriminalitetsstatistikken. Og hvorfor dreper Iran stadig flere av sine borgere hvis dødsstraffen har en hensikt?

Dødsstraff gjør ikke noe godt. Ikke for den dømte, ofrene hans, familiene på begge sider, bødlene med historiens mest patetiske jobb eller samfunnet rundt dem. Og hvordan kan medlemmer av et samfunn ha tillit til et system som i ytterste konsekvens kan ta livet av dem?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10064725

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/f%C3%A6rre-land-henretter-flere