Posted tagged ‘hunder’

Fraværet av respekt

mars 5, 2012

På en gård i Ohio demonstrerer mennesker hvor onde og respektløse vi som art er i stand til å være. Offeret er en uskyldig kalv. Kjøttet spiser du og jeg.

Eksempelet i filmen kommer fra Ohio, USA. Bildene trenger ingen ytterligere språklig utbrodering.  De fleste mennesker som er utstyrt med et normalt følelsesliv må føle noe når de ser dette.   For meg personlig handler dette om en følelesesmiks av tristhet og sinne. Et sinne som lett kunne brukes i handling dersom jeg hadde vært til stede da filmingen skjedde. Problemet blir da at jeg sannsynligvis hadde fått en større straff enn de som mishandler kalven. Uansett tror jeg de menneskene som figurerer på filmen skal være glad for at de som laget den sladdet ansiktene deres.

Dette skjer i USA, langt fra oss. Det skjer heldigvis ikke hos oss, sier du kanskje. Jeg er redd du tar feil. Dyremishandling skjer aldri langt unna oss.

En landbruksrådgiver I vest- Telemark som jobber med å legge til rette for husdyrhold ble i april i fjor tiltalt for vanskjøtsel av egne husdyr. Mattilsynet fan flere dyr på gården so var avmagrede og syke. Noen var også døde- Storfeet var svært skitne og hadde blodsugende lus.

http://www.nationen.no/2011/04/15/landbruk/dyremishandling/landbruksradgiver/husdyr/6580621/

I Hedmark ble en bonde dømt til 30 dagers betinget fengsel, og ble fratatt retten til å ha dyr i fem år. Dyrevernloven åpner for en straff på inntil ett års fengsel og opp til tre år for ekstra grove tilfeller av dyremishandling.

http://www.nationen.no/2012/01/27/landbruk/bonde/hedmark/dyrevelferd/dyremishandling/7211417/

På slakterier i Norge er det lovlig å gi dyrene elektriske støt for å få den fram til slaktingen. Det har også blitt påvist tilfeller hvor kyllinger har blitt skåldet levende.

http://www.dyrevern.no/artikler/nyheter_om_transport_og_slakt/prior_skoldet_levende_kyllinger

http://www.dyrevern.no/fakta/landbruk/transport_slakting/fakta_om_dyretransport_og_slakt

Jeg ser at en bonde som har mange dyr ikke kan få et personlig forhold til alle individene. At bøndene er nødt til å ha en profesjonell holdning til dyrehold. En bonde har ikke dyrene for kosens skyld. For bonden handler det om levebrødet og en måte å tjene til livets opphold.  Det er forståelig at ikke følelsene er like varme for dem som mine følelser for hunden min. Men dette handler om liv. Individer, som også har følelser, som føler sinne, redsel, stress og engstelse. Dessuten er de fleste kuer, griser og sauer utstyrt med et fullstendig funksjonelt nervesystem som utløser smerte.

Det handler om respekten for levende vesener. For livet. En ku fortjener like stor respekt og har en like stor rett til et verdig liv som oss. En verdighet vi tråkker på, daglig.

Tenk på det neste gang du setter tennene i en saftig hamburger. Hvor kom dyret fra? Hvordan hadde den kua det mens den levde. Hvordan ble den behandlet og med hvilken verdighet?  Ble den slått? mishandlet, eller vanskjøttet på noen som helst måte? Tenk på det neste gang du pumper ketsjup i pappbegeret på Mcdonalds.

Reklamer

Den vonde ettertanken

desember 23, 2011

Noen individer får ikke julemat og kos til jul. Heller ingen pakker eller hyggelig samvær. For noen individer er jula kun synonymt med døden.

leon, en av hudnene Fod har tatt seg av . ( foto: fod.no)

«Mads» er en ett år gammel hund. Denne skulle egentlig vært død nå. I hvert fall hvis eieren hadde fått det som han ville. For eieren skulle på ferie og da kom «Mads» i veien. Veterinæren forsøkte i en time å overtale eieren til ikke å avlive Mads, uten nytte. Hunden ble levert til avliving.

Heldigvis hadde ikke veterinæren hjerte til å avlive Mads. I dag bor Mads hos Foreningen for omplassering av dyr (FOD).  De får rundt 1000 henvendelser i året. De klarer å omplassere rundt 300 av dem.

Brith Østli som er leder for FOD forteller om mange som mistenkelig nok blir akutt allergiske i forbindelse med ferier og høytider.

Mitt inntrykk er at mange dyreeiere har en bruk og kast mentalitet i forhold til kjæledyrene sine, sier Østli til Nettavisen.

Den egenskapen som trolig dreper flest dyr i verden er menneskets egoisme. I vår kultur har «jeg» og «meg»- tanken tatt stadig større plass. I en verden hvor det materielle, ego-samfunnet har fått lov til å vokse fram er det ikke veldig lett å være et varmt, pelskledd vesen. For der dyret leter etter kjærlighet, empati og oppmerksomhet finner det bare kulde og renspikka egoisme.

Cash. Foto: fod.no

Den menneskelige arroganse og hjerteløse atferd har i all hovedsak etterlatt en jammerdal for de fleste av de såkalt «laverestående» artene på denne planeten mennesket har skapt til et patetisk skoleeksempel av ren antipati.

En bonde sa en gang til meg at dyrene kun er der for menneskets skyld. Kun for å tjene til å fø menneskene. Jeg forsøkte å si til ham at han tok feil. Ikke overraskende var det nytteløst.

Men like fult tar han feil. I hvert fall delvis. For dyrene er ikke der bare for oss. Vi må være der for dem også. Jeg har selv hund og må være tilstede for ham. På lik linje med de menneskene jeg omgir meg med må jeg kunne gi av meg selv for at hans behov skal oppfylles. Hunden min gir klart uttrykk for å trenge meg, ikke bare til mat og lufting men til oppmerksomhet og kjærlighet.  Og på lik linje med det hensynet jeg viser mine barn når vi drar på ferie, tar jeg også hensyn til Archie. Hadde jeg tatt livet av ham for å tilfredsstille mine behov for en reise hadde jeg redusert meg selv til et ynkelig vesen. O g skal vi tro tallene til FOD finnes det mange ynkelige vesener blant oss.

Heldigvis for Mads og andre hunder finnes det mennesker som ikke er ynkelige. Som FOD og lignende organisasjoner. Men dessverre er behovet for slike mennesker så altfor stort.

Til de av mine lesere som har et dyr. Gi dem gjerne en ekstra juleklapp fra meg.