Posted tagged ‘Jens Stoltenberg’

Avsporingen

januar 16, 2012

TV2 er solgt til Danmark og vi bruker masse tid på en statsråds smser, samt nachspiel på Lorry og klønete uttalelser. Og mens vi diskuterer Trond Giskes mobilbruk fortsetter blåskjortene å selge ut landet vårt.

Trond Giske

Det er mulig Trond Giske har vært klønete. Det er mulig hans departement burde fått en innføring i  mobiltelefonens vidunderlige verden.  Det er mulig at Giskes engasjement for norske bedrifter og arbeidsplasser ikke passer inn i synergieffektenes fantastiske himmelblå verden. Men Giske- saken er i ferd med å bli en gedigen avsporing.  En avsporing som veldig lett kan brukes  som en avledningsmanøver.

For uansett metode har Trond Giske et poeng. Et poeng som kommer lenger og lenger bort fra det som er sakens kjerne. Det norske næringslivs iver etter å gjøre Norge til en filialstat. Det norske næringslivs iver etter å selge det meste av landets verdier og ressurser. Kortsiktige strategiske valg som suger ut det som måtte finnes av verdier i landet. Trond Giske har et poeng.

TV2 var et helnorsk prosjekt med helnorske ressurser og verdier i bunn. Å selge en riksdekkende mediebedrift på denne måten bør ikke gjøres kunne gjøres med et pennestrøk. Et slikt salg har større prinsipielle betydninger enn hva som gagner et enkelt selskap rent strategisk.
Staten er eier i Telenor. En eier har faktisk en mening med eierskapet og bør å vite hva den vil. Derfor ville ansvarlig statsråd, i dette tilfellet Trond Giske drøfte det i regjering før avgjørelsen ble tatt. I min øyne oppfører Giske seg som en ansvarlig eier i så måte.
Jeg er mer skeptisk til Jens Stoltenberg. For hvis forsikringene styreleder Harald Nordvik har fått fra statsministeren er riktige, nemlig at regjerningen ikke vil mene noe om salget, stiller jeg spørsmål om hvor seriøs og ansvarlig eier staten egentlig er. Jeg stiller spørsmål ved om statsministeren i det hele tatt har oppført seg som en ansvarlig eier i denne saken, når han ikke engang vil drøfte den i regjeringen som har aksjemajoriteten i Telenor.

-Som representant for en majoritetseier må han kunne gi uttrykk for sine meninger i en såpass stor og viktig sak. Problemet oppstår når eieren tydelig ikke er helt enig med seg selv.

Sitatet er Stein Erik Hagens fra dagens E 24. http://e24.no/media/stein-erik-hagen-om-harald-norvik-ville-faatt-sparken/20142628 . Han mener Giske har opptrådt riktig.  En besnærende forestilling, særlig med tanke på Stein Erik Hagens salg av norske lokalaviser til Mecom for noen år siden.
Giskes departement har muligens vært litt klønete og rask på mobilknappen i denne saken. Det sørgelige er at det åpner for en serie med mer eller mindre billige politiske seire fra opposisjonen. En opposisjon som har gjort lite for å bremse salget av norske bedrifter til utlandet.
Vi må tørre å se forbi denne tullesaken. Se forbi hvem som har sagt hva til hvem og diskutere det som er viktig. For mens vi henger oss opp i flisespikking fortsetter blåskjortene å selge oss ut. Ut av oss selv.