Posted tagged ‘menneskeverd’

Kveler menneskeverdet

september 24, 2013

I morgen får Mohammed Maher Ayash en renneløkke om halsen. Deretter blir han heist langsomt opp med heisekran. Døden kommer ikke lett når Iran dreper sine egne.

Mohammed Maher Ayash skal ha vært 17 år da han skal ha drept en kamerat. I dag er han 20 år og dødsdømt i følge Iran Human Rights. Organisasjonene sier de har fått dette bekreftet fra sikre kilder i Iran.

Det er ikke første gang iran dreper sine egne borgere. Staten som framfor noen dyrker døden som straff og som fast rituale på gatene har mange liv på samvittigheten. Staten som hever seg over menneskeverdet ved å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø skal nå også drepe mindreårige. Det er kvalmende, men ikke overaskende.

Iran dreper sine egne for å skremme, for å forhindre nye forbrytelser, hevdes det. Den samme patetiske unnskyldningen samtlige stater med dødsstraff bruker. De lurer både seg selv og sine borgere. For selv om en offentlig henrettelse hvor staten bokstavelig talt tyner livet ut av de dømte, sikkert kan virke skremmende og traumatisk for de som ser på, hjelper det ikke. Ikke det døyt.  Ingenting tyder på at dødsstraff stopper nye kriminelle fra å begå forbrytelser. Iran er et stygt eksempel på det. Dersom det hadde virker slik myndighetene synes å mene hadde antallet henrettelser gått ned. Det motsatte er tilfellet. Dødsstraff virker ikke.

Det iranske regimet har ratifisert FNs barnekonvensjon som forbyr henrettelse av personer som begikk forbrytelsene som mindreårige.  Irans nye president Hassan Rouhani tas i mot med åpne armer av det samme FN som er opphavet til barnekonvensjonen.  Et menneskelig betyr ikke veldig mye når storpolitikken råder. Diplomati har alltid kostet menneskeliv. Dessverre.

En stat som dreper sine egne kan ikke bli annet enn en pervertert utgave av sine verste forbrytere. Det at staten gjør ut fra et lovverk som legitimerer staten som morder er enda verre.  Selve prinsippet med dødsstraff gjør ikke samfunnet bedre, snarere tvert i mot.  Et drap blir ikke mindre drap bare fordi en stat utfører drapet.

Iran drar menneskeverdet og menneskerettighetene ned i søla. At FN ikke gjør noe i forhold til slike regimer er et hån mot alle de som sloss for og har mistet livet for menneskerettighetene. Vi kan ikke kalle oss et sivilisert samfunn på den ene siden og snu ryggen til overgrep av denne typen på den andre siden.

Følg gjerne bloggen på Facebook

Tidligere innlegg om dødssraff:

Det kalde drapet

Det perverterte landet

Øye for øye

Stein mot verdens kvinner

Verdien av et liv

Når staten leker Gud

Det kalde drapet

mars 27, 2012

De vet de skal dø for det har de fått beskjed om. Noen av dem har fått dommer hvor de må gå gjennom et perverst rituale hvor døden er hensikten. De sitter på dødsceller over hele verden. Menneskeofre for kald pervers justis. Og for hver henrettelse dør samfunnet rundt dem en sakte død.

Et land som dreper sine egne kveles fra innsiden. Henrettelse er drap som begås uten sinne, affekt eller sorg. Henrettelse er ment til å skremme men virker sjelden annet enn å gjøre menneskene i landet litt mer kalde og hensynsløse.

558 personer ble henrettet i Midtøsten i fjor. Det er 50 prosent mer enn året før. Det viser nye tall fra Amnesty International. Iran, Irak, Saudi Arabia og Jemen er verstinger og står for 99 prosent av henrettelsene. I følge Amnesty pågår det også hemmelige henrettelser i Iran. I følge organisasjonen kan man lett doble antallet hvis disse tas med. Og det må de. Det er selvfølgelig ingen forskjell mellom offentlige og hemmelige henrettelser. De dømte er og blir like døde.

I fjor ble minst tre personer henrettet før de fylte 18 år. Unge mennesker som ble frarøvet livet fordi staten ikke klarer å holde orden på landet.  Som perverse eksempler på enkeltmenneskers totale maktesløshet måtte de dingle i galgen. Men hjelper det? Er dødsstraff et effektivt verktøy i å bygge samfunnet?

I hele menneskets historie har vi drept hverandre. Og i hele menneskets juridiske historie har døden vært et straffalternativ. Noen land har brukt den mer enn andre, men henrettelser har alltid vært brukt der det finnes mennesker. Å drepe er nærmest en menneskelig selvfølgelighet. Motivene for henrettelse har vært hevn, «øye for øye» og å skremme andre mennesker fra å begå liknende forbrytelser. Sistnevnte argument holder ikke. Det tjener muligens bare som vitne for menneskets ubehjelpelighet og historieløshet. Det som fremdeles roper «korsfest, korsfest» viser bare at de ikke har lært noen verdens ting. Og blant dem finnes det dessverre mange.

I flere stater i USA praktiserer de dødsstraff. USA troner fremdeles på toppen av kriminalitetsstatistikken. Og hvorfor dreper Iran stadig flere av sine borgere hvis dødsstraffen har en hensikt?

Dødsstraff gjør ikke noe godt. Ikke for den dømte, ofrene hans, familiene på begge sider, bødlene med historiens mest patetiske jobb eller samfunnet rundt dem. Og hvordan kan medlemmer av et samfunn ha tillit til et system som i ytterste konsekvens kan ta livet av dem?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10064725

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/f%C3%A6rre-land-henretter-flere