Posted tagged ‘overgrep’

Mot Guds bilde

april 11, 2013

Er det Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, eller er det omvendt? Mennesket har i all tid slitt med å få Gud og Guds ord til å passe sitt eget forskrudde bilde av verden.

Nuria er fengslet på grunn av følelsene sine. (Foto: Anja Niedringhaus  Ap )

Nuria er fengslet på grunn av følelsene sine. (Foto: Anja Niedringhaus Ap )

 

I Afghanistan sitter Nuria i fengsel. Hennes forbrytelse er at hun ville skille fra mannen sin. Nuria var forelsket i en annen mann. Og det er den forelskelsen som har kostet henne friheten. En følelse som er noe naturlig, en gave fra Gud, for de av oss som tror på det.

Nuria er ikke den eneste. I Afghanistan sitter det flere hundre kvinner i fengsel for liknende saker. Mennesker hvis forbrytelse er å være fanget av sitt eget hjerte.

Alle som har vørt forelsket vet hva det handler om. En enorm kraft som tar over kropp, hjerte og tankevirksomhet. Vidunderlig , fantastisk og veldig slitsomt. Noen ganger er kanskje forelskelse mer en forbannelse enn en gave. Poenget er at det er en kraft som er sterkere enn mye annet.

Myndighetene i Afghanistan mener altså at forelskelse er straffbart. I hvert fall hvis du er kvinne. For det er kvinnens føleleser og drifter de går til krig mot.

Det er ikke første gang ignorante menn forsøker å sette en stopper for kvinners kjærlighetsliv. De fleste samfunn og kulturer gjør dette. Den kristne kirken er en av verstingene, historisk sett.

Menneskenes historie er en historie om utbytting, undertrykkelse og misbruk. Og i spissen for det meste står prestene, imamene og rabbiene. Mennesker som påstår at de vet hva Gud vil. Hører hva Gud sier. Har noen av dem faktisk spurt Gud hva man mener?

Hvorfor har Gud skapt kvinner like intelligente som menn, hvis de bare skal underkaste seg mannen? Hvorfor har Gud skapt kvinnen med en seksualdrift hvis den eneste funksjon er å undertrykkes? Hvorfor i all verden har Gud giddet å gi kvinnen et følelsesliv hvis det bare er til bry for menneskene? Og hvorfor har Gud skape kvinner med fri vilje hvis den bare er her for å kues?

Mennesket er skapt i Guds bilde, var det noen som sa. Siden den gang har mennesket strevd med å skape Gud i menneskets bilde. Det er ikke noe pent syn. Jeg sender en sympatierklæring til vår Herre.

Andre relaterte innlegg

Livredd for kåte kvinner?

En oppfordring til muslimer

De brysomme

Saken i Nettavisen

Følg gjerne bloggen på Facebook. Der legger jeg også tu andre innlegg som ikke får plass her.

 

 

Et spørsmål om straff?

september 26, 2012

Arbeiderpartipolitiker Roger Ingebrigtsen vil øke strafferammen for voldtektsforbrytere. Men er det strafferammen som er det største problemet?

Samfunnet må reagere når mennesker blir utsatt for overgrep. Et sivilisert samfunn kan ikke stå rolig å se på at egoistiske overgripere river ut sjelen mellom beina på uskyldige kvinner. For hva er det som gir dem retten til å ødelegge et annet menneske for sin egen tilfredstillelses skyld?

Roger Ingebrigtsen vil ikke bare har hardere straffer. Han vil også frata voldtektsforbrytere muligheten for å slippe ut før tiden.  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10046357

– Får man fem år, så skal ikke straffen være et minutt mindre, mener han.

For å gjøre rydde unna eventuelle misforståelser: Jeg er helt enig i det Ingebrigtsen sier. Det er nødvendig for samfunnet å ta tydelig avstand fra voldtekt og reagere strengt på denne typen forbrytelser.

Det er typisk for politikere å tro at man kan endre et samfunn gjennom lov. På sett og vis er det naturlig for politikere å tenke sånn fordi lovendring utgjør en stor del av en politikers virksomhet. I hvert fall gjelder det stortingspolitikerene.  Men gjør det gatene tryggere for jentene våre? Vil en strengere strafferamme gjøre at potensielle voldtektsforbrytere tenker seg om og ombestemmer seg før gjerningsøyeblikket? Er det så enkelt? Jeg tror ikke det

Straff handler om å reagere. Kanskje også med elementer av hevn. Vi puster lettet ut. «Der fikk han som fortjent». Men straff stopper ikke lovbryteren. Og straff hjelper heller ikke den sønderevne sjelen fra et offer.

Saker i media den siste tiden har vist at det tar lang tid å etterforske anmeldelser etter voldtekt. Såpass lang tid at politiets etterforskning ødelegger mange av bevisene de trenger for en tiltale. Så mye som åtte av ti saker henlegges.  Mange voldtektsofre føler ikke at politiet tror dem når de forteller sin historie.

Når den samme Ingebrigtsen krever at politiet prioriterer voldtektssakene treffer han innertieren. Når han derimot sier at det må være opptil politimestrene å finne ut hvordan er det nesten skivebom. For det har politiet tydelig vist at de ikke greier selv.

Strafferammer er ikke det viktigste virkemiddelet i kampen mot voldtekten. Det er holdningene, innad i politiet, og utad i samfunnet som er det viktigste våpenet. At Roger Ingebrigtsen og de andre politikerne vedtar lover er viktig. Men det hjelper ikke når de som skal utøve lovene gjør en slett jobb.

Andre innlegg om emnet:

https://fhjpeder43.wordpress.com/2012/09/24/bevisets-stilling/

https://fhjpeder43.wordpress.com/2012/03/26/tillit-pa-offerbalet/

https://fhjpeder43.wordpress.com/2012/03/25/kortreiste-fordommer-er-var-verste-fiende/

 

Bevisets stilling

september 24, 2012

Hun ble voldtatt hjemme av sin mann, med hennes egen tenåringssønn som vitne. To år etter ble saken henlagt.

Fem dager etter voldtekten skjedde møtte hun politiet. De hadde ikke tid før. Seks måneder etter tok de sønnen til dommeravhør og overgriperen ble avhørt etter fire måneder. Etter to år ble saken henlagt etter bevisets stilling. Et bevis politiet tydeligvis ikke hadde overanstrengt seg for å sikre.

Kvinnen som forteller sin historie i dagens VG http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10046109 er ikke alene. I snitt bruker politiet 195 dager på å avgjøre tiltale i voldtektssaker. Oslo- politiet bruker tre måneder mer.

Det er ikke nødvendig med overdreven empati eller medmenneskelighet for å forstå at voldtekt hører til forbrytelser av den grove sorten. En forbrytelse som grafser til seg det nærmeste, mest intime, fysiske utrykket vi mennesker har. En forbrytelse som drar hele offeret ned i fornedrelsen og en emosjonell gjørme uten sidestykke. Voldtekt er en forbrytelse det er svært vanskelig å sammenligne med andre forbrytelser.

Vårt samfunn må ha rettsikkerhet. Selvfølgelig skal ikke påtalemyndighetene dømme uten tilstrekkelig bevis, selv om det helt klart finnes eksempler på det også.

Utrykket «henlagt på grunn av bevisets stilling» er en frase politiet gjerne bruker. Spesielt på voldtektssaker. Dersom politiet «somler til beviset» slik som i saken her er det politiets arbeid som setter beviset i en slik stilling at det ikke kan brukes. Henleggelsen blir da ikke noe annet enn en bekreftelse på politiets maktesløshet, inkompetanse eller rett og slett holdning i forhold til voldtekt som forbrytelse. Det faktum at Oslo-politiet bruker såpass lang tid på etterforskningen kan tyde på et holdning- og ledelsesproblem hos politiet. Spesielt når refrenget fra det samme politiet er å anmelde så fort som mulig, nettopp for å sikre bevis.

Kvinnen som er omtalt i denne saken forteller at selve etterforskningen hadde et tidsforbruk på to uker. Beskjeden om henleggelsen fikk hun etter to år. To år hun måtte gå med voldtekten i tankene og i sinnet. Ute av stand til å komme seg videre opp fra den mentale hengemyra overgrepet hadde tvunget henne ned i.  En tilstand politiet i stor grad bidrar til å sette henne ned i.

Mange mener at kvinner selv delvis skyld i voldtekter https://fhjpeder43.wordpress.com/2012/03/25/kortreiste-fordommer-er-var-verste-fiende/ . Mange ofre føler at politiet ikke tror dem. https://fhjpeder43.wordpress.com/2012/03/26/tillit-pa-offerbalet/ Voldtektsofre er ikke bare ofre for overgriperen, de er også ofre for skammelig dårlige holdninger og meninger. Overgrepene er ikke slutt når overgriperen er ferdig.

Om det er disse holdningene som gjør at politiet somler bort bevis vites ikke. Men det er nærliggende å tro at det er noe av bildet. Slik kan vi ikke ha det. Jeg vil ikke bo i et samfunn man kan slippe unna med voldtekt. Et samfunn hvor mennesker er fritt vilt for syke mennesker.

Hovedstadens nye politimester, Hans Sverre Sjøvold legger seg flat i dagens aviser. Han lover å gjøre noe med det La oss håper han klarer det.

 

Offer for æren

april 17, 2012

Forkvaklede æresbegreper har tatt livet av flere mennesker enn de fleste sykdommer.  Og de fleste ofrene er kvinner.

Amina Fialli var en jente i Marokko.  Fram til hun var 15 vet vi lite eller ingenting om henne. Men vi kan anta at hun var som 15 år gamle jenter flest i Marokko, med en 15 årings frustrasjon, gleder, sorger og drømmer. En jente på vei mot et voksent liv.

I fjor ble hun brutalt revet bort fra denne veien. Hun ble brutalt dratt inn i et buskas i landsbyen sin og voldtall. Livet ble revet i sønder av en menneskelig demonstrasjon av egoistisk brutalitet.  Og som for det fleste voldtektsoffer sluttet ikke overgrepet i buskene.

For i tillegg til skammen, skyldfølelsen, redselen og de fysiske plagene mange voldtektsofre får, ble hun tvunget til å gifte seg med overgriperen.  Fialli skulle aldri våkne  opp av marerittet for det lå på puten ved siden av henne hver eneste dag.

Artikkel 475 i marokkansk straffelov fritar overgripere fra straff hvis de gifter seg med sitt offer. Et ekteskap berger også æren til jentas familie.

Uten giftermål mellom voldsmann og offer, risikerer overgriperen etter loven opptil ti års fengsel, skriver Al Jaazera.

På formiddagen 10. mars tok den unge jenta livet av seg. Hun valgte å bruke rottegift, en svært smertefull måte å finne døden på. Æren hadde krevet enda et offer.

Saken er dessverre ikke enestående. Hverken for Islam eller for en hvilket som helst annen kultur i verden. Den kristne vestlige tradisjonen slipper heller ikke unna historiens dom i så måte.

Overgrep og undertrykkelse mot kvinner har vært tilstede i alle kulturer. Fra enkebrenning i India, til æresdrap, voldtekter og drap gjennom resten av verden.  Ikke fordi kvinner fortjener det, eller fordi kvinner fra naturens side er mindre verdt enn menn. Ikke heller fordi kvinner har gjort seg fortjent til det. Kun for æren, loven eller en forvrengt fortolkning av en religion eller ideologis skyld.

Gud skapte kvinnen og mannen i sitt bilde. Hvorfor skapte han begge med fri vilje? Evnene til å tenke selvstendig, eller med intelligens hvis det var meningen at hun skulle stå under mannen? Hvorfor skape et helt menneske hvis det er bare halvparten av det mennesket som er noe verdt?  Hvor lenge skal mennesker få bruke æresbegreper som unnskyldning for å undertrykke andre mennesker?

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/17/ungjente-voldtatt-tvunget-til-gifte-seg-med-overgriperen-og-tok-sa-livet-av-seg-m

http://www.facebook.com/RIPAminaNonAuViolAvecLaCompliciteDeLEtat

Tilliten på offerbålet

mars 26, 2012

De blir sviktet på det groveste. Av familien, vennene og de som er satt til å beskytte dem. Først blir de berøvet sitt innerste av en eller flere personer som burde være trygge. Så blir de mistrodd og sviktet av de som skulle beskytte dem.

Politiuniformene gjør dem ikke trygge, slik de kan gjøre for oss andre. De er overgrepsofre. Et overgrep som fortsetter lenge etter at gjerningspersonene er borte,.

En rapport laget av ressurssenteret DIXI viser at 63, 5 prosent av alle voldtekter skjer i hjemmet. De fleste voldtektene begås av kjente eller nære venner.  150 mennesker deltok i undersøkelsen. 150 mennesker som til sammen har vært utsatt for 500 voldtekter. Mange av dem opplever å ikke bli trodd når de forteller sin historie til politiet. Undersøkelsen sier også at mannlige politifolk i større grad tror dem enn kvinnelige.

Bare en tredel av de spurte sier de føler politiet trodde dem i det hele tatt.

Den samme undersøkelsen viser at en av fire mener voldtektsofferet har en del av skylden for overgrepet. I mitt forrige blogginlegg stiller jeg spørsmålet om noen av dem jobber i rettsvesenet. Denne delen av undersøkelsen er svært nær ved å besvare det spørsmålet.

Tilbake sitter voldtektsofferet med skammen, skyldfølelsen, forakten for egen kropp og i verste fall selvmordstanker. Mange blir merket for livet. Noen blir ute av stand til å utvikle det mennesket de kunne ha blitt.

De som blir voldtatt er ikke bare ofre for en gjerningsperson. De er også ofre for holdninger og fordommer.

Mytene og holdningene sitter ofte hardt i både hos offer, gjerningsmann og behandlingsapparatet. Også offerets familie, venner og hjelpeapparat har slike holdninger, de gjelder oss alle, sa leder for Dixi Ressurssenter for voldtatte i Oslo, Herdis Magerøy til Side2 da en lignende undersøkelse ble lagt fram i Storbritannia for ett år siden.

En annen undersøkelse foretatt for noen år siden viser svært sjokkerende holdninger til voldtektsofre blant jurymedlemmer.

I utlandet blir Norge sett opp til som et likestillingsland. Et land der kvinner har frihet til å være stolte og sterke. Et land der kvinner blir satt pris på som det de er. Denne rapporten river ned store deler av det glansbildet. La oss lappe det sammen igjen.

Dårlige holdinger er et samfunns verste fiende. Det river ned både samfunnet og de menneskene som er medlemmer av det. Det perverteres og ødelegger det som kunne vært godt i oss. Vi kan ikke tolerere disse holdningene lenger. Uansett hvem som har dem.

Selv om tallene og innholdet i DIXIs rapport er skremmende og dystre er det sånn at de aller fleste tar avstand fra voldtekt. Og det gjelder både kvinner og menn. Og siden vi er flere enn dem, burde vi kunne gjøre noe.

Vi kan begynne i hjemmet. Jeg har en 14 år gammel sønn. Som de fleste andre gutter på 14 år har også han begynt å vise interesse for det annet kjønn. Som far er det viktig å gi riktige signaler og lære ham å behandle kvinner med respekt og forståelse, i den grad det er mulig for en mann å forstå en kvinne. Jeg oppfordrer alle fedre til å gjøre det samme. Nei jeg oppfordrer ikke. Jeg utfordrer alle landets fedre, storebrødre, onkler og besteforeldre til å bidra til å utrydde disse dysfunksjonelle holdningene, slike at døtrene deres kan gå tryggere i gatene.

Personlig har jeg nulltoleranse for en meninger som undertrykker andre mennesker. Jeg unnskylder ingen, ung eller gammel for å bære med seg slikt tankegods. Jeg kommer til å gå inn i diskusjoner mot samtlige som viser slike holdninger. Ung og gammel. Hvem er med meg?

http://www.side2.no/helse/article3363538.ece

http://www.side2.no/helse/article3029700.ece

http://www.nettavisen.no/innenriks/article935903.ece

Rapporten fra DIXI

http://www.nettavisen.no/multimedia/na/archive/00989/Dixi_pdf_989981a.pdf

Kortreiste fordommer er vår verste fiende

mars 25, 2012

Hun blir aldri seg selv igjen. Jenta som er inne i sitt andre tiår. En del av henne er borte, kanskje for alltid. Det mest intime, personlige et menneske har. Røsket ut av henne i et voldsomt øyeblikk av den reneste formen for egoisme som finnes.

Hun skulle bare ut med venninner. Hun hadde brukt en hel dag på å plukke ut kjolen. Flere timer på å pynte seg og gjøre seg klar. Hun var alltid nøye med sminken og klærne. Det matchet. Hun følte seg sterk og vakker og ungdommelig glad. Klar for en kveld med jentene.

Hun hadde ikke drukket så mye på vorspielet. Bare et par glass rus-brus sammen med gode venninner. De hadde snakket, ledd og sunget sammen, på jenters vis. Muligens også om gutter de skulle treffe. Håpet om en spennende kveld. Kanskje traff hun til og med den rette. Da hun gikk ned over gatene følte hun de beundrende blikket på henne. Noen smilte til henne. Sammen med de andre venninnene var hun sterk så hun smilte gjerne tilbake.

Hun danset seg gjennom natten. Mer rus-brus. Mange smil, noen danset med henne. Flørtet. Selvtilliten steg. Det var varm den kvelden så utringningen var litt dypere enn til daglig. Hun nøt kvelden. Følte seg trygg på sin egen styrke og de omgivelsene hun befant seg.

Møtet med den kalde asfalten noen timer senere var hardt, brutalt og nådeløst. De hadde revet henne opp. Ikke bare klærne. Det var ikke bare maskene i strømpene som hang og slang rundt henne. Ikke bare trusa som var revet i to. Stinkende av menneskelig egoisme og brutalt begjær stavret en sønderrevet sjel seg gjennom storbynatten. Han var jo så hyggelig. Skulle bare ta en kopp kaffe i leiligheten hans. Men hva gjør vel det. Det var jo hennes egen skyld . Straffen for bare å ville være kvinne. Straffen for sin egen forfengelighet og selvtillits skyld.

I hvert fall er det mange av oss som mener det.

En ny undersøkelse foretatt av ressurssenteret DIXI vier at en av fire nordmenn mener kvinner har delvis skyld i voldtekt. I hvert fall hvis de er beruset og blir med noen hjem. Rapporten viser også at halvparten av alle voldtekter skjer Når kvinner er edru og normalt kledd.

Jeg trodde vi hadde kommet lenger, og vi vil jo veldig gjerne tro at vi har det. Men undersøkelser som dette her avdekker det som kanskje ikke blir sagt høyt i offentligheten, sier Lisa Arntzen, leder i Aksjon mot voldtekt til ABC Nyhete

Holdninger er et mektig verktøy. Det kan brukes både positivt og negativt. De kan brukes til å rive ned eller bygge opp. Holdninger bygger samfunnet mer effektivt enn enhver politiker.

Dersom du raner lommeboken til en full mann er det like fullt et ran. Dersom du dreper et menneske på vei hjem fra en fuktig barrunde er det like fullt et drap. Dersom du slår ned et menneske i en drosjekø, er det like straffbart selv om han har promille høyere enn skonummeret sitt. Man ville aldri funnet på å gi et beruset drapoffer skylden for sin egen død. Men et voldtektoffer kan lastes og bebreides. Holder de seg ikke innendørs om kvelden, kler seg i striesekk og drikker melk, er det des egen feil dersom noen tar seg til rette.

Dersom vi skal bekjempe voldtekt må vi som samfunn bestemme oss for en ting. Kvinner må ha den samme friheten som menn. Frihet til å gå¨kledd som de vil, drikke det de vil og ferdes hvor de vil. Vi kan ikke være fornøyde med mindre. Vi kan ikke godta mindre.

En av fire nordmenn mener kvinnene har delvis skylden for at noen røsker av dem sjela. Noen av de jobber muligens også i norsk rettsvesen. Kanskje noen til og med jobber på politistasjonen den unge kvinnen stavrer seg av gårde mot.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/03/25/en-av-fire-mener-kvinner-har-delvis-skyld-i-voldtekten