Posted tagged ‘politikere’

Språket hensyntatt

januar 10, 2014

Blir man viktigere av å snakke i uforståelig passiv? Mange mener det.  Så for alle de som vil bli jurister, økonomer, ingeniører, politifolk eller leder i det private næringsliv; Her er første leksjon:

Det må foretas en iverksettelse av en gjennomgående prosess for å forestå en hensyntatt løsningsprosessuell penetrasjon av utfordringens problemstillinger.
Videre må det foretas en påpekning av faktiske forhold som isolert sett må utgjøre en fokusering og en pinpointing av virksomhetens potensielle posisjonelle betydning. Det er av vesentlig viktighet at iverksettelsen
ankommer i et tidspunkt som styrker og tar hensyn til samtlige prosessuelle virkningsmoduler.

Det kan ikke foretas en verbal ytring som understreker det vesentlige fokuspunktet i videre utvikling av de sekvensanalytiske makroperspektiver. Dersom man foretar en understrekning og stresser
forekomsten av fakta i denne eller kringliggende problemstillinger vil det åpenbare seg hvor man skal foreta en listlegging for å finne satsingspotensialet for øvrige markeder.

Det er viktig å foreta en analytisk tilnærming til de markedspotensielle endringene i konjunkturutsatte og fokuserte prosessuelt belastede segmenter på finansielle, teknologiske og økonomiske plattformer slik
at de alle kan oppnå en størst grav av funksjonell hensiktsmessighet på samtlige arenaer.

Det kan aldri foretas en for abnorm understrekning og klargjøring av graden av vesentlighet for å opprettholde det tyngdepunktet som
forventes av det prosessuelle aktivitetsnivået i selskapet. Strategisk sett er dette veldig lurt.
Til slutt, og i forkant av en iverksettelse av omgang tilhørende de sosiale segmentene, vil jeg foreta en oppsummert igangsettelse, samt en ferdigstillelse av en anmodning om å foreta de nødvendige strategiske hensyn for en fortsatt muliggjort prosess av den konstruktive og målbare aktivitetsmestringskompetansemål.

Godt nyttår og meget i sløyd.

Følg gjerne bloggen på Facebook

Reklamer

Den krenkende alderdommen

november 23, 2012

Sitte hjelpeløs i en stol, med en nesten ubrukelig, stinkende, skitten kropp og buksene fulle av min egen avføring. Jeg gruer meg til å bli gammel.

De eldre i Kragerø får kanskje dusje hver tredje uke.  Mange må ligge i sin egen avføring fordi pleieren ikke har tid til å følge de gamle på do i følge NRK. Eldreomsorgen i Kragerø er dessverre ikke det eneste eksempelet på uverdig behandling

De har levd et langt liv. De fleste har betalt sin skatt i hele sitt voksenliv. De har deltatt i å bygge det samfunnet vi har i dag, på godt og vondt. Noen har bygget hus, vært elektrikere, sykepleiere, leger, kanskje politikere og ledere. På hver sin måte har de satt sitt preg på sin samtid og satt spor etter seg for sin ettertid. De siste dagene ender de på samfunnets søpledynge. Fratatt både pensjon, hygiene, trivsel og verdighet.

De som jobber med det kaller det uverdig. Politikeren kaller det uverdig, familien kaller det uverdig. Vi må slutte å bruke utrykket “uverdig”. Det er lenge siden dette sluttet å være bare uverdig. Dette er rett og slett krenkende. Dypt krenkende.

Mange forsøker å finne løsninger.  Mer penger er alltid et kjent refreng i slike saker. Kragerøs ordfører Kåre Preben Hegland, forventer at dette skal tas tak i. Likevel kan han ikke love mer penger. I stedet innfører politikerne inntaksstopp av vikarer. I beste fall en selvmotsigelse i verste fall fraskriving av ansvar.  Siv Jensen mente at Stortinget måtte lovfeste en verdig behandling.  Men en lov i seg selv gir ingen garanti for at den følges.  Selv om loven blir vedtatt i det “Lettvindtland” Frp så ofte befinner seg i.  Arbeiderpartiet mener de har gjort en god jobb med å følge opp eldreomsorgen. Prøv å si det til de gamle i Kragerø, Helseminister Støre! Andre mener at løsningen er å overlate styringen av helse- Norge til storkapitalen.

Jeg har lite sans for private løsninger innen helsesektoren. Helse og omsorg er en offentlig oppgave, med tjenester som gjelder alle. Og selv om det offentlige i dette tilfellet åpenbart gjør en slett jobb, løser man ingenting ved å bytte ut Støre med en investor.

Uansett hvilke løsninger man velger bør utfallet være det samme. Vi kan ikke som et sivilisert samfunn leve med gamle mennesker som blir bedt om å drite i buksa. Dette må bare løses. Nå.

Når min tid kommer vil jeg sette stor pris på om å bli kjørt opp på fjellet. Der vil jeg ta en siste fjelltur og bli borte. Sovne ved et fjellvann med Vår Herres bris som eneste dyne. Fjernt fra stakkars overstressa pleiere og inkompetente politikere.

Følg gjerne bloggen på Facebook. Der legger jeg også ut andre interessante innlegg som ikke får plass her.

Jåleriets offer

oktober 26, 2012

Med et stolt kniks går fruen nedover gaten. Den nye kåpen skinner i ettermiddagssolen der fruen haster av gårde gjennom byen.  Det hun har på seg er restene av tortur, smerter, plager og trauma. Og det for et plagg hun slett ikke trenger.

Mink med blodige sår ( foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

Onsdag denne uken gikk Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet ut med helt nye videobilder fra pelsdyrnæringen i Norge. Og det er sterk kost. Der halen skulle ha vært er det bare et blødende kjøttstykke igjen. Noen av dyrene har skambitte labber og ører.  Selv om de ikke klarer å komme seg ut av de små burene, mens de sliter labbene på metallgulvene, klarer lidelsen til de små pelskledde skapningene å komme gjennom flatskjermen min.

(Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

Pelsdyrbonden Ottar tveit hevdet i et intervju at pelsdyr ikke kan føle smerte. Jan Gjesdal i Rogaland som driver Norges største pelsdyrfarm i Sandnes er i likhet med Tveit politianmeldt for vannskjøtsel.

–          Kan ikke valpene lære seg å drikke selv får de bare daue, skal han ha uttalt.

På hans gård fant Mattilsynet flere dyr som var alvorlig skadet, Gamle forrester var ikke fjernet, og avføring var ikke fjernet fra flere av burene. Fôret skal også ha vært vannet ut, og rant ned i burene.

«I ca 10 redekasser var det bløt avføring og minken la avføringen i kassen uten at denne var fjernet,» står det.

Det er uomtvistelig bevist at pattedyr har et nervesystem. Uansett om pattedyret har pels eller ikke. Til og med Ottar Tveit har nerver. Selv om han tydeligvis mangler empati for andre skapninger enn sine egne, har han like vondt som dyrene sine dersom noen kommer og biter av han hånden.

Samfunns- og myndighetskontakt Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag sier dette gjelder et fåtall. Hun har senere hevdet at tallene ikke er representative for næringen.  Videomaterialet er fra 24 gårder. Hvor mye mer representativt trenger det å være før folk våkner opp?

Rev med øyebetennelse. (Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

Bildene taler for seg. Ikke bare forteller de om lidelse, men om den absurde situasjonen at det har tatt ti år fra politikerne var klare over situasjonen til de faktisk er villige til å gjøre noe mot denne totalt kyniske og respektløse virksomheten.

For mange generasjoner siden brukte vi pels fra dyr for å holde oss varme. For de som hadde forvillet seg opp til våre breddegrader handlet det om å overleve. Men de brukte hele dyret, til mat og redskaper. Dessuten jaktet de dyr som levde i frihet, ikke dyr som var ferdigtorturert. Ingen dyr er skapt for å slite seg ut i små jernbokser.

Vi kan ikke kalle oss etsivilisert, humant samfunn hvis vi skal godta at det drives pelsdyrfamer på norsk jord. Dette bør fjernes straks. Det moderne mennesket har ikke behov for pels. Vi ahr funnet andre og mer humane måter å holde varmen på.

Og til fruen med pelsen: Pelsdyr har pels for å holde seg varme. Ikke for å glatte på et dekadent og overflatisk ytre. Hvis du virkelig mener du trenger pels fra et istykkerrevet levende menneske for å være stilig, synes jeg synd på deg.

Å bruke pels er å bidra til å legitimere tortur og lidelse av verste sort. Og det skjer i nærheten av deg, frue.

Følg gjerne bloggen på facebook også. Der legger jeg ut andre bloggtips og debattinlegg som ikke legges ut her.
http://www.facebook.com/FinnHjalmarsBlogg?ref=hl