Posted tagged ‘respekt’

Jåleriets offer

oktober 26, 2012

Med et stolt kniks går fruen nedover gaten. Den nye kåpen skinner i ettermiddagssolen der fruen haster av gårde gjennom byen.  Det hun har på seg er restene av tortur, smerter, plager og trauma. Og det for et plagg hun slett ikke trenger.

Mink med blodige sår ( foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

Onsdag denne uken gikk Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet ut med helt nye videobilder fra pelsdyrnæringen i Norge. Og det er sterk kost. Der halen skulle ha vært er det bare et blødende kjøttstykke igjen. Noen av dyrene har skambitte labber og ører.  Selv om de ikke klarer å komme seg ut av de små burene, mens de sliter labbene på metallgulvene, klarer lidelsen til de små pelskledde skapningene å komme gjennom flatskjermen min.

(Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

Pelsdyrbonden Ottar tveit hevdet i et intervju at pelsdyr ikke kan føle smerte. Jan Gjesdal i Rogaland som driver Norges største pelsdyrfarm i Sandnes er i likhet med Tveit politianmeldt for vannskjøtsel.

–          Kan ikke valpene lære seg å drikke selv får de bare daue, skal han ha uttalt.

På hans gård fant Mattilsynet flere dyr som var alvorlig skadet, Gamle forrester var ikke fjernet, og avføring var ikke fjernet fra flere av burene. Fôret skal også ha vært vannet ut, og rant ned i burene.

«I ca 10 redekasser var det bløt avføring og minken la avføringen i kassen uten at denne var fjernet,» står det.

Det er uomtvistelig bevist at pattedyr har et nervesystem. Uansett om pattedyret har pels eller ikke. Til og med Ottar Tveit har nerver. Selv om han tydeligvis mangler empati for andre skapninger enn sine egne, har han like vondt som dyrene sine dersom noen kommer og biter av han hånden.

Samfunns- og myndighetskontakt Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag sier dette gjelder et fåtall. Hun har senere hevdet at tallene ikke er representative for næringen.  Videomaterialet er fra 24 gårder. Hvor mye mer representativt trenger det å være før folk våkner opp?

Rev med øyebetennelse. (Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet)

Bildene taler for seg. Ikke bare forteller de om lidelse, men om den absurde situasjonen at det har tatt ti år fra politikerne var klare over situasjonen til de faktisk er villige til å gjøre noe mot denne totalt kyniske og respektløse virksomheten.

For mange generasjoner siden brukte vi pels fra dyr for å holde oss varme. For de som hadde forvillet seg opp til våre breddegrader handlet det om å overleve. Men de brukte hele dyret, til mat og redskaper. Dessuten jaktet de dyr som levde i frihet, ikke dyr som var ferdigtorturert. Ingen dyr er skapt for å slite seg ut i små jernbokser.

Vi kan ikke kalle oss etsivilisert, humant samfunn hvis vi skal godta at det drives pelsdyrfamer på norsk jord. Dette bør fjernes straks. Det moderne mennesket har ikke behov for pels. Vi ahr funnet andre og mer humane måter å holde varmen på.

Og til fruen med pelsen: Pelsdyr har pels for å holde seg varme. Ikke for å glatte på et dekadent og overflatisk ytre. Hvis du virkelig mener du trenger pels fra et istykkerrevet levende menneske for å være stilig, synes jeg synd på deg.

Å bruke pels er å bidra til å legitimere tortur og lidelse av verste sort. Og det skjer i nærheten av deg, frue.

Følg gjerne bloggen på facebook også. Der legger jeg ut andre bloggtips og debattinlegg som ikke legges ut her.
http://www.facebook.com/FinnHjalmarsBlogg?ref=hl

Fraværet av respekt

mars 5, 2012

På en gård i Ohio demonstrerer mennesker hvor onde og respektløse vi som art er i stand til å være. Offeret er en uskyldig kalv. Kjøttet spiser du og jeg.

Eksempelet i filmen kommer fra Ohio, USA. Bildene trenger ingen ytterligere språklig utbrodering.  De fleste mennesker som er utstyrt med et normalt følelsesliv må føle noe når de ser dette.   For meg personlig handler dette om en følelesesmiks av tristhet og sinne. Et sinne som lett kunne brukes i handling dersom jeg hadde vært til stede da filmingen skjedde. Problemet blir da at jeg sannsynligvis hadde fått en større straff enn de som mishandler kalven. Uansett tror jeg de menneskene som figurerer på filmen skal være glad for at de som laget den sladdet ansiktene deres.

Dette skjer i USA, langt fra oss. Det skjer heldigvis ikke hos oss, sier du kanskje. Jeg er redd du tar feil. Dyremishandling skjer aldri langt unna oss.

En landbruksrådgiver I vest- Telemark som jobber med å legge til rette for husdyrhold ble i april i fjor tiltalt for vanskjøtsel av egne husdyr. Mattilsynet fan flere dyr på gården so var avmagrede og syke. Noen var også døde- Storfeet var svært skitne og hadde blodsugende lus.

http://www.nationen.no/2011/04/15/landbruk/dyremishandling/landbruksradgiver/husdyr/6580621/

I Hedmark ble en bonde dømt til 30 dagers betinget fengsel, og ble fratatt retten til å ha dyr i fem år. Dyrevernloven åpner for en straff på inntil ett års fengsel og opp til tre år for ekstra grove tilfeller av dyremishandling.

http://www.nationen.no/2012/01/27/landbruk/bonde/hedmark/dyrevelferd/dyremishandling/7211417/

På slakterier i Norge er det lovlig å gi dyrene elektriske støt for å få den fram til slaktingen. Det har også blitt påvist tilfeller hvor kyllinger har blitt skåldet levende.

http://www.dyrevern.no/artikler/nyheter_om_transport_og_slakt/prior_skoldet_levende_kyllinger

http://www.dyrevern.no/fakta/landbruk/transport_slakting/fakta_om_dyretransport_og_slakt

Jeg ser at en bonde som har mange dyr ikke kan få et personlig forhold til alle individene. At bøndene er nødt til å ha en profesjonell holdning til dyrehold. En bonde har ikke dyrene for kosens skyld. For bonden handler det om levebrødet og en måte å tjene til livets opphold.  Det er forståelig at ikke følelsene er like varme for dem som mine følelser for hunden min. Men dette handler om liv. Individer, som også har følelser, som føler sinne, redsel, stress og engstelse. Dessuten er de fleste kuer, griser og sauer utstyrt med et fullstendig funksjonelt nervesystem som utløser smerte.

Det handler om respekten for levende vesener. For livet. En ku fortjener like stor respekt og har en like stor rett til et verdig liv som oss. En verdighet vi tråkker på, daglig.

Tenk på det neste gang du setter tennene i en saftig hamburger. Hvor kom dyret fra? Hvordan hadde den kua det mens den levde. Hvordan ble den behandlet og med hvilken verdighet?  Ble den slått? mishandlet, eller vanskjøttet på noen som helst måte? Tenk på det neste gang du pumper ketsjup i pappbegeret på Mcdonalds.