Posted tagged ‘samfunn’

Å bli satt pris på

november 16, 2012

Når man velger å skrive en blogg som denne, er det ikke fritt for at man støter på engasjerte mennesker. Noen er enige i det jeg skriver, andre ikke. Man må tåle begge sider, ellers er det ingen vits i å stikke fram nesa si på denne måten.

Det vi mennesker muligens liker best er å bli satt pris på. Bloggere er i så måte representativ for mennesker. Her forleden opplevde jeg å bli satt pris på. To glimrende bloggkolleger har hver for seg gitt meg en såkalt «I love your blog» pris. en oppmerksomhet jeg setter stor pris på og som inspirerer til fortsatt blogging.

Tildelingen kommer med en anbefaling om å gi utmerkelsen videre. Og det betyr at vi må gjøre følgende:

1. Takke og linke til bloggeren man har fått prisen fra.

2. Gi utmerkelsen videre til fem blogger og gjøre dem oppmerksom på det.

3. Kopiere post it lappen og sette den på bloggen.

Så det er med største glede jeg gir dere mine fem anbefalinger

Lammelårtanker

En blogg som blotter tanker og refleksjoner, for det meste om barn og foreldrerollen. Her møter vi en reflektert kvinne som tør å mene ting som drar ting i en litt annen retning enn mange andre såkallte «mamma-blogger» Bloggen er også på Facebook.

Petrine Iversens blogg

Petrine viser at det går an å være ung og skrive blogg  uten å være rosablogger. Et usedvanlig reflektert ungt menneske med tekster som perler. Petrine skriver blant annet om sykdommen skoliose og sin egen erfaring med den. På komentarfeltene ser jeg at mange har hatt nytte av det hun skriver.

Morten Besshø

Morten mener at bloggen hans bør  «helst serveres med kaffe og ironimodus.» Jeg er tilbøyelig til å være enig. Skarpe gode tekster om samfunnet rundt oss servert med en musikksnutt til slutt.

Anna Kathrines blogg

En blogg om politikk og hverdagsliv. Klare meninger og gode argumenter.

Dum Spiro Spero

En blogg blant annet om spiseforstyrrelser. Skrevet med en herlig miks av humor og selvironi.

Jeg kunne definitivt ha holdt på en stund til. Det finnes mange gode tanker der ute. Noen av dem blir til blogger, som engasjerer, opplyser og underholder. jeg ser ikke bort i fra at jeg kommer med nye anbefalinger senere.

God lesning!

Bloggen min har også egen facebook-side . Folg meg gjerne der også. Der legger jeg ut debattinnlegg og andre blogginnlegg som i blir publsiert her.

Et spørsmål om demokrati

oktober 2, 2012

Fire arbeiderpartipolitikere støtter SVs forslag om å innføre republik i Norge. Med det starter de kanskje en debatt som burde vært startet for lenge siden.

At Sv ønsker å avskaffe kongehuset er gammelt nytt. Forslaget har vært stilt 12 ganger til Stortinget. Og 12 ganger har SV blitt stemt nord og ned. Denne gangen før de støtte av noen av representantene fra regjeringskollegaen Ap.

Tidligere har forslaget nærmest vært å stille kongen på gaten, innfre republik nærmest over natten. Denne gangen er de tikke snakk om noen revolusjon, men en gradvis overgange og en bred debatt om hvordan Norge best kan få til en republikk. Det har trolig vekket republikken i flere enn medlemmene i SV.

Konger og kongedømmer har eksistert omtrent like lenge som mennesket har hatt noe som ligner en sivilisasjon. Romeriket hadde det, fikk republikk som senere ble revet i filler av keiserne, før hele riket ble oppløst. Så lenge vi har hatt begrepet Norge har det alltid vært styrt av en konge, enten tronen har vørt i Norge, Danmark eller Sverige. Kongedømmet er muligens en av de største og mest synlige tradisjonsbærerne i vårt samfunn og historie,

Historien har vist oss at mennesker gjerne setter sin lit til herskere, enten de er konger, tsar eller fyrster. Vi følger dem i både gode og dårlige eksempler.

Men det som var en god ide for lenge siden er ikke nødvendigvis en god ide i dag. Er det for eksempel demokratisk å la makt gå i arv? Eller som i Norges tilfelle, er det riktig å la symbolet på makt gå i arv i et demokratisk land? Er ikke kongedømmet i så måte en selvmotsigelse?

Kongen var helt sikert viktig under krigen. En samlende person som symboliserte håpet og motstanden mot diktaturet og terroren. Et symbol mange nordmenn bærer med seg enda. Et moment det er viktig å ta med seg og vise respekt for i den debatten vi så sårt trenger.

Men hvilken praktisk funksjon har kongehuset i dag? Bortsett fra å være seremonimestre ved spesielle anledninger, være vertskap for regjeringen hver fredag, reise rundt og vise seg fram eller arrangere middager for regjering, Storting og utenlandske statsoverhoder? Trenger vi et kongehus for å gjennomføre dette?

Hva får vi igjen for å finansiere kongehuset? Det er spørsmål vi bør stille oss når vi bidrar til debatten om hvordan vi ønsker landet vårt skal styres.