Ulikhet for loven

Frp ønsker strengere soningsformer for utlendinger i norske fengsler. Et forslag som kun vil bidra til å øke fremmedfrykt og skape større problemer i forholdet mellom nordmenn og utlendinger.

Frps nestleder Per Sandberg

Ingen dagpenger, dårligere fengsler og null støtte til lege og tannlege. Det blir hverdagen for kriminelle utlendinger i norske fengsler hvis Frp får bestemme står det i dagens VG

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10093785

For norske fanger foreslår Frp å halvere dagpengene mens utlendinger ikke skal få noe. Frps nestleder Per Sandberg mener dessuten at utlandske fanger skal sone i fengsler som har dårligere standard enn for de med norske fanger.  Ikke en gang penger til lege skal de utenlandske fangene få dersom lederen av Stortingets justiskomité får det som han vil.

Jeg har aldri sittet inne i fengsel. Sannsynligheten er relativt stor for at de fleste som leser disse artiklene heller ikke har sittet inne. Hvor vidt de norske fengslene har hotellstandard eller ikke orker jeg ikke å debattere. Jeg vil etter beste evne la være å uttale meg mot bedre vitende. Det er heller ikke det denne saken virkelig handler om.

Justitia

Justitia er en skikkelse fra romersk mytologi. Hun er symbolet for lov , rett og rettferdighet. Flere  jurister bruker bilder og symboler fra henne og hun er et velkjent jus- symbol også i dag. Justitia bærer sverd som symboliserer håndhevelse og bind for øynene. Dette symboliserer rettferdighet og upartiskhet. Ut fra dette kommer også utrykket ”rettferdigheten er blind” og ”Likhet for loven”. Et prinsipp som er hellig for de fleste rettsystemene i den vestlige verden

At kriminalitet er straffbart bør være hevet over enhver tvil. Samfunnet må ha et system som reagerer på kriminelle handlinger.

Men at utenlandske fanger skal behandles dårligere enn norske er en skremmende tanke. Rent prinsipielt fordi loven skal være lik for alle, og rent moralsk fordi det knuser enhver tanke om menneskeverd. Med dette forslaget rokker ikke bare partiet ved prinsipper som Norge faktisk har forpliktet seg til, de reduserer Norge til et slags Apartheid- system hvor myndighetene med loven i hånd kan diskriminere minoritetsgrupper.

Menneskeverdet er det samme, uansett hvor mennesket kommer fra, eller kulturell bakgrunn de har.  Dersom vi begynner å behandle folk ulikt, sender vi landet tilbake til middelalderen. At Per Sandberg presterer å kalle forslaget ”framtidsrettet” faller dermed på sin egen urimelighet.

Per Sandberg mener at forslaget vil redusere kriminaliteten. Praksis viser det motsatte. Kriminaliteten øker, uansett hvor avskrekkende et straffesystem er. Land som har harde straffer og dårlige fengselsforhold er langt fra mønstersamfunn. Vi bør finne andre måter å få bukt med kriminaliteten vår på. Også den som kommer fra utlendinger.

Det finnes kriminelle mennesker i alle kulturer og alle land. Med åpnere grenser vil også flere av de utenlandske kriminelle komme hit. Det er selvfølgelig et problem, men å forsøke å løse det med diskriminering og å angripe menneskeverdet er en dårlig løsning.

Frps forslag vil som mange andre forslag fra den kanten ikke virke. Den vil kun gjøre avstanden mellom nordmenn og utlendinger større. Nøre opp under fremmedfrykt, nag og hat og rive ned de moralske verdiene ethvert sivilisert samfunn bør ha.

Explore posts in the same categories: Samfunn

22 kommentarer den “Ulikhet for loven”

 1. Duck Manson Says:

  For noe tull. Hvorfor vil dårligere soningsforhold for utlendinger øke fremmedfrykten? Hvis du ikke liker naboen, vil du da like han enda mindre hvis han må gå ned i lønn? For noe idiotiske ideer du har.

  De som blir fengslet burde ha soningsforhold tilsvarende det de har i hjemlandet.

  • fhjpeder43 Says:

   Med all respekt. Hvis staten skal kunne diskrimenere utlendinger med loven i hånd. hvordan skal de da kunne hindre andre nordmenn i å diskriminere dem? Og tror du virkelig det vil motiverer de utenlandske kriminelle til å la være å bryte loven? Det er jo som å kaste bensin på bålet. Dessuten er fengslene i mange av de landene du henviser til langt under det vi vil kalle humane, og hvor menneskeverdet ikke er verdt noen ting. Mener du virkelig at en nordmann er mer verdt som menneske enn en utlending?

 2. Dag Kvello Says:

  Poenget her er vel at det ikke er Norges oppgave å rehabilitere andre enn Norske statsborgere.

 3. Dag Kvello Says:

  Norge forplikter seg til å gi lik straff, ikke like goder. Rehabilitering er ett gode forbeholdt statsborgere.

  • fhjpeder43 Says:

   Så lenge de er i Norge så er de underlagt norsk lov og kan bli utsatt for straffelovens bestemmelser hvis de gjør noe kriminelt. Frp har alltid ment dette veldig sterkt. Dersom de skal følge norsk lov på lik linje med norske borgere, må vi også gi dem samme reaksjon og samme straffebetingelser som norske borgere. Likhet for norsk lov på norsk jord.

   • Dag Kvello Says:

    Rehabilitering er ikke en straffereaksjon.
    Alle skal straffes likt (men det mangler vel ikke på unntak fra dette) for samme handling.

    Rehabilitering er noe man får for å komme tilbake som ett produktivt medlem av det Norske samfunnet.

    Norge har ikke samme forpliktelser overfor utenlandske statsborgere som ovenfor Norske statsborgere og motsatt.

    P.S. Alle som sitter på Ullersmo er i så fall pr. definisjon diskriminert fordi de ikke får samme gode soningsforhold som de som sitter i Halden.

 4. Ceasare Says:

  Du har nok misforstått hva «likhet for loven» betyr i praksis, Finn Hjalmar.

  Likhet for loven betyr at forbrytere skal straffes likt for samme forbrytelse, enten de er norske eller utlendinger. Ikke at de skal sone likt.

  Straffen er bøter og/eller frihetsberøvelse.

  Bøtene er ofte ikke like, selv om forbrytelsen, for eksempel fyllekjøring, er den samme. Bøtene beregnes ut fra hvor mye den straffedømte tjener. Ved å behandle forbryterne forskjellig, antar domstolen at straffen svir omtrent like mye for samtlige.

  Forbrytere som dømmes til frihetsberøvelse, blir også forskjellsbehandlet mens dommen sones.

  Ved mindre alvorlig kriminalitet hender det at den dømte får være utenfor fengslet om dagen, f.eks. for å studere, men må tilbringe natten innenfor fengslets porter. Det er naturligvis fordi man antar at de minst kjeltringaktige forbryterne har en høyere terskel for å finne på ny faenskap, enn de hardkokte vaneforbryterne.

  Så det er i prinsippet ingenting i veien for å gi utlendinger dårligere soningsforhold, enn nordmenn.
  Sandberg bare viderefører en filosofi som alltid har styrt hvordan vi behandler forbrytere her i landet.

 5. Walter Westinghouse Says:

  Hvordan kan Sandberg påstå at land med strengere straffevilkår har
  færre lovbrudd? Her tenker jeg i første omgang på USA og Mexico.
  Dette er land som har noen av de verste kriminelle gjengene i verden.
  Fengslene i disse landene er langt fra «hoteller».

 6. potetrepublikken norge! Says:

  sandberg er full av sand i topplokket, rent rasistisk å behandle mennsker ulikt, rett å slett barnslig å si noe slikt, her ser vi hva frp står for. Frp kommer stadig med idiotiske uttalser om innvandrere,rasistiske mot alt og alle. De er full av fordommer og hat ,derfor stemmer jeg aldri frp. strengere straffer fungerer dårlig,det er bare å se i usa og mange andre land.
  Fin blogg og helt enig!!!!

  • TØysehd Says:

   Ja hvis det er rasistiskt å behandle folk ulikt, så regner jeg med at du er 100% enig med meg når jeg sier at muslimer er verdens verste rasister. De får nazister til å se ut som uskyldige korgutter. De ser ned på alle som ikke er muslimer. De hater meg, min kultur, de hater til og med hunden min! Og du snakker om rasistiske nordmenn…? Sammenlignet med muslimer, så finnes det ikke rasitiske nordmenn. Det er ingen som har sterke nok meninger til at man kan kalle dem rasister.


 7. For å være ærlig, så er jeg ikke sjokkert ..FRP har alltid rare ideer når det gjelder utlendinger…!

  Greit mange utlendinger er kanskje kriminelle, men ikke ALLE er det. Mange kommer fra land hvor krig og vold tilhører til hverdagen. Ikke rart disse mennesker blir så voldige. Ok det skal ikke være en unnskyldning, og jeg forsvarer ikke handlingene deres, men er du oppvokst i et miljø hvor vold og krig er nesten vanlig, så blir man automatisk voldig også, tenker jeg da…

  Dessuten går ikke vi rundt heller å sier alle FRPere er overgrepmenn, bare fordi en har gjort det…

  • TØysehd Says:

   Så hvis du opplever vold og krig, så synes du er ok og naturlig at du oppfører deg voldelig når du kommer til et trygt land med folk som hjelper deg..? Jeg trenger en detaljert forklaring på det der. Jeg hører det hele tiden, » stakkars, de har jo opplevd krig så det er jo ikke rart at de stjeler biler, selger dop, dreper folk og voldtar 12 år gamle jenter»… Jeg trodde man ble glad når man kom til trygghet, ikke mer voldelig og kriminell. Jeg har også opplevd dritt og en del harde situasjoner. Men jeg springer da ikke rundt nå og oppfører meg som en gal mann på grunn av det.

   Også har vi det gode gamle argumentet; «jammen ikke alle er kriminelle!»: Ja det stemmer men hva er poenget ditt? Poenget mitt er at vi har kriminelle utlendinger gående løs i Norge. Jeg driter fullstendig i de som ikke er kriminelle, det er de kriminelle jeg snakker om og det er mange av dem. Så hva hjelper det om `ikke alle er kriminelle`? Hva slags argument er det egentlig?

   • Finn Hjalmar Says:

    Hei. Beklager sent svar. har vært syk en periode. Jeg mener at en kriminell handling er en kriminell handling uansett hvem det er som utfører den. jeg mener simpelthen det bør være likhet for loven. Loven bør ikke se på hvor en eventuell forbryter kommer fra eller hva slags kultur vedkommende har. Det er gjerningen og lovbruddet som bør vurderes. med det mener jeg loven bør være lik for alle, uansett hvor du kommer fra. Likhet for loven er et prinsipp som de fleste vestlige land har. Det er en grunnstein i samfunnet som bør gjelde. Straffenivået på enkelte lovbrudd er en annen diskusjon. Utlendinger som begår straffbare lovbrudd i Norge bør dømmes i henhold til norsk lov, slik nordmenn også blir. Kriminelt er kriminelt uansett opphav Det er mitt poeng.

 8. Anne Kristine Says:

  usj. Synes dette både burde begynne og slutte med at vi alle er mennesker. Nordmann, utlending – what ever. Vi er alle mennesker. DET må være det viktigste. Alle mennesker fortjener å bli behandlet godt. Og i Norge setter vi menneskeverd og menneskerettighetene høyt, ikke sant? Og mennesker som tilfeldigvis er født eller bor eller oppholder seg i Norge skal behandles likt. Rangering av mennesker er bare uverdig. Og for meg helt perverst. Vet at dette oppleves som et naivt ståsted for mange, men for meg er det grunnleggende.

  • TØysehd Says:

   Kjære Anne Kristine; ja vi er alle mennesker. Jeg forstår det. Det du MÅ forstå snart, er at veldig mange mennesker er sinnsyke tullinger som elsker vold. Du prater som om alle mennesker i bunnen er snille. Tro meg, du kunne ikke ha tatt mer feil. Det finnes bra mennesker og det finnes ekstremt dårlige og farlige mennesker. Vær så snill og slutt med dette `alle er like mye verdt` tøyset, det er veldig svenskt gjort av deg. Det er naivt som du sier og det hjelper ingen. Du må klare å forstå at det finnes verdiløse drittsekker, vi lever ikke i en Disney-film, dette er den virkelig verden og den er temmelig syk. Slik du tenker, så kommer du til å bli ett offer. Du har ikke en sjanse fordi du beskytter ikke deg selv.

   Det stemmer at vi i Norge setter menneskerettigheter høyt. Nordmenns rettigheter. Våre rettigheter. Ikke utlendinger. De får ta seg av sine egne rettigheter i deres egne land.

 9. NokToys Says:

  Folk forstår ikke det grunnleggende problemet. Et enkelt eksempel; en flyktning kommer til Norge fra Afrika. Han kommer fra et sted hvor det er vanlig med harde straffer og forferdelige fengsler.

  Etter å ha vært i Norge en stund, så sender han en melding til sin bror hjemme i Afrika hvor det står; Hei bror, du må komme hit til Norge, du kommer ikke til å tro dette men hvis du kommer hit og voldtar noen av blondinene som det kryr av, så får du bo gratis i 10 måneder på et hotell. Du får mat, tv på rommet og alt du trenger mann. Og du får mengder med penger av noe som heter nav, jeg forklare når du kommer, fort deg hit.

  Derfor fylles norske opp med utlendinger. Når man kommer fra et sted hvor hvor man bruker møkk til å bygge hus og det er vanlig å steine folk til døde og torturere dem over småting, så er det surrealistisk å komme til Norge. Det finnes ikke straff i Norge, uansett hva du gjør. Hvis du dreper noen så får du bo gratis på et hotell i 12 år. De vi kaller straff, kaller de en betalt ferie.

 10. TØysehd Says:

  Utlendinger som bryter norsk lov, bør tjores fast bak en bil også kan de henge der til de er borte. De kommer hit og sier de trenger hjelp. Vi hjelper dem med alt. Også bryter de loven? Den går ikke, det er toppen av frekkhet.

  Problemet vi har nå, er at norske fengsler er fylt til randen med gale utlendinger og nordmenn som havner i fengsel, havner i et helvete. Prøv å vær en nordmann og sitt i et norsk fengsel hvor 80% av de innsatte er utenlandske muslimer. Se hva som skjer. Utlendinger MÅ plasseres i egne fengsler, fordi de terroriserer norske fanger. Kun fordi de er norske. Det finnes norske fanger som har konvertert til islam fordi de ikke hadde noe valg, de ble tvunget av muslimer. De kommer fra andre kulturer og de kulturene elsker vold. Vold er alt de kan. Nordmenn er ikke slik, så vi har ikke en sjanse.

  Men som du selv sier, du har aldri sittet i fengsel. Det betyr at du prater om ting du ikke kan noe om. Så jeg forstår at du synes det er forferdelig og sette utlendinger i egne fengsler og bla bla bla. Jeg har et forslag, sitt inne i èn månede. Også kan diskutere, da er jeg interessert i å høre hva du har å si om fengsler. Så skal vi se, om du fortsatt synes det er fælt å sette villdyrene i egen fengsler. Nå er jeg ikke interessert fordi du snakker om ting du ikke vet noe som helst om.

 11. TØysehd Says:

  Jeg skal forklare det enkelt for deg Finn; hvis du havner i et norsk fengsel i morgen, så vil du oppdage at du sitter fast i helvete. Det er et fengsel så du kan ikke reise derifra. Og der sitter du fast sammen med fullstendig gale super-religiøse utlendinger som ser på deg som vantro møkk. Livet ditt vil ikke være verdt noe som helst. Dette er realiteten for norske fanger og det blir bare verre og verre. Du sitter innelåst med folk som hater deg og de er i flertall. Forstår du det? Forstår du hva det betyr? Ja norske fengsler har høy standard men hva hjelper det med dusj og tv på cella når du konstant må være på vakt og passe på? Folk vil ta deg hele tiden, bare fordi du er norsk og vantro så det er ikke noe du kan diskutere, du kan ikke prate deg ut av det.

  Så fortell meg mer, fortell meg mer om hvor fælt det er å sette de stakkars, stakkars utlendingene i egne fengsler… Du hadde ikke engang klart 14 dager i et norsk fengsel Finn, du hadde ikke hatt en sjanse i helvete. Fordi du er norsk. Og du bruker tiden din på å synes synd på utenlandske fanger? Jeg bare håper og ber om at du havner bak lås og slå snart. Så får du se selv. Det skal bli moro å se den bloggposten, når du kommer ut igjen. Da hadde pipa fått en annen lyd ja.

 12. NokERNok Says:

  Vårt største problem er at det ikke finnes ekte straff i Norge. Disse folkene kommer fra land hvor de blir hengt hvis de bryter loven. Også kommer de til Norge og bryter loven. Og oppdager at her får de en times samtale med en søt liten blond sosionom, eget rom på et luksushotell og gratis mat og alt annet de trenger. Det er straffen de får. For dem er dette ikke i nærheten av straff, det er mer som en belønning. De er vant til fengsler hvor folk blir torturert. Og her havner de på hotell med høflige vakter som ikke engang tar tak i dem når de oppfører seg som dritt.

  Bytt ut alle måltider med juling og alt vann med eddik. Så får vi se, hvor lang tid det tar før våre fengsler tømmes. Slik det er nå, så er det ingen utlending som er bekymret for å havne i fengsel, det finnes ingen straff i Norge uansett hva du gjør. Gå inn på en matbutikk og drep en tilfeldig nordmann, og du blir belønnet med eget rom på et hotell. Tv på rommet, tilgang til treningsutstyr, skolegang, leger, alt du behøver, gratis. Du får til og med noen kroner i betaling for hver dag du er der!!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: