Arkiver for april 2012

Offer for æren

april 17, 2012

Forkvaklede æresbegreper har tatt livet av flere mennesker enn de fleste sykdommer.  Og de fleste ofrene er kvinner.

Amina Fialli var en jente i Marokko.  Fram til hun var 15 vet vi lite eller ingenting om henne. Men vi kan anta at hun var som 15 år gamle jenter flest i Marokko, med en 15 årings frustrasjon, gleder, sorger og drømmer. En jente på vei mot et voksent liv.

I fjor ble hun brutalt revet bort fra denne veien. Hun ble brutalt dratt inn i et buskas i landsbyen sin og voldtall. Livet ble revet i sønder av en menneskelig demonstrasjon av egoistisk brutalitet.  Og som for det fleste voldtektsoffer sluttet ikke overgrepet i buskene.

For i tillegg til skammen, skyldfølelsen, redselen og de fysiske plagene mange voldtektsofre får, ble hun tvunget til å gifte seg med overgriperen.  Fialli skulle aldri våkne  opp av marerittet for det lå på puten ved siden av henne hver eneste dag.

Artikkel 475 i marokkansk straffelov fritar overgripere fra straff hvis de gifter seg med sitt offer. Et ekteskap berger også æren til jentas familie.

Uten giftermål mellom voldsmann og offer, risikerer overgriperen etter loven opptil ti års fengsel, skriver Al Jaazera.

På formiddagen 10. mars tok den unge jenta livet av seg. Hun valgte å bruke rottegift, en svært smertefull måte å finne døden på. Æren hadde krevet enda et offer.

Saken er dessverre ikke enestående. Hverken for Islam eller for en hvilket som helst annen kultur i verden. Den kristne vestlige tradisjonen slipper heller ikke unna historiens dom i så måte.

Overgrep og undertrykkelse mot kvinner har vært tilstede i alle kulturer. Fra enkebrenning i India, til æresdrap, voldtekter og drap gjennom resten av verden.  Ikke fordi kvinner fortjener det, eller fordi kvinner fra naturens side er mindre verdt enn menn. Ikke heller fordi kvinner har gjort seg fortjent til det. Kun for æren, loven eller en forvrengt fortolkning av en religion eller ideologis skyld.

Gud skapte kvinnen og mannen i sitt bilde. Hvorfor skapte han begge med fri vilje? Evnene til å tenke selvstendig, eller med intelligens hvis det var meningen at hun skulle stå under mannen? Hvorfor skape et helt menneske hvis det er bare halvparten av det mennesket som er noe verdt?  Hvor lenge skal mennesker få bruke æresbegreper som unnskyldning for å undertrykke andre mennesker?

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/17/ungjente-voldtatt-tvunget-til-gifte-seg-med-overgriperen-og-tok-sa-livet-av-seg-m

http://www.facebook.com/RIPAminaNonAuViolAvecLaCompliciteDeLEtat